گزارش بانك مركزی از وضعیت مالی و تراز تجاری كشور در فصل بهار

تهران- ایرنا- بانك مركزی شاخص های عمده اقتصادی سه ماهه نخست امسال را اعلام كرد كه بر این اساس مجموع بدهی های خارجی(پایان دوره) پنج هزار و 484 میلیون دلار و نرخ بیكاری نیز 10.8 درصد بوده است.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، براساس اعلام بانك مركزی نرخ رشد اقتصادی پارسال با نفت، سه درصد و بدون نفت 2.8 درصد اعلام شده، البته در این گزارش رقمی برای نرخ رشد اقتصادی سه ماهه نخست امسال درج نشده است.
بر اساس اعلام بانك مركزی، تراز حساب جاری در این دوره سه هزار و 947 میلیون دلار، تراز بازرگانی(حساب كالا) چهار هزار و 778 میلیون دلار، صادرات كالا 17 هزار و 680 میلیون دلار، واردات كالا 12 هزار و 902 میلیون دلار و متوسط نرخ دلار آمریكا در بازار بین بانكی 28 هزار و 499 ریال بوده است.

** نرخ رشد متغیرهای بخش پولی
براساس اعلام بانك مركزی، نرخ رشد متغیرهای بخش پولی (خرداد امسال نسبت به پایان سال گذشته) در بخش نقدینگی معادل 4.4 درصد، در بخش پول منفی 6.9 درصد، در بخش شبه پول معادل 6.4 درصد و سپرده های بخش غیردولتی 5.3 درصد بوده است.

** وضع مالی دولت
درآمدهای دولت در سه ماهه نخست امسال معادل 192.8 هزارمیلیارد ریال، پرداخت های هزینه ای 359.2 هزار میلیارد ریال، واگذاری دارایی های سرمایه ای 100.4 هزار میلیارد ریال، تملك دارایی های سرمایه ای 0.39 هزار میلیارد ریال و كسری تراز عملیاتی و سرمایه ای نیز 90.3 هزار میلیارد ریال بوده است.

** تغییرات شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی( نرخ تورم)
تغییرات شاخص بهای كالاها وخدمات مصرفی در 12ماهه منتهی به خرداد امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته( نرخ تورم) 15.6 درصد بوده است.
این رقم در خرداد امسال نسبت به ماه گذشته 1.7 درصد و نسبت به ماه مشابه پارسال 16.2 درصد بوده است.

** بورس اوراق بهادار تهران
شاخص كل قیمت(پایان دوره) معادل 63 هزار و 811 واحد بوده است ضمن اینكه ارزش سهام و حق تقدم معامله شده 89.9 هزار میلیارد ریال و حجم سهام و حق تقدم معامله شده 48.5 میلیارد سهم بوده است.

** نرخ بیكاری
بر اساس گزارش بانك مركزی، نرخ بیكاری در سه ماهه نخست امسال 10.8 درصد بوده است. این رقم در مناطق شهری 12 درصد، روستایی 7.6 درصد، زن 19.2 درصد، مرد 9 درصد، جوانان 15 تا 29 ساله 22.4 درصد و جوانان 15 تا 24 ساله برابر با 25 درصد بوده است.

** وضعیت فروش نفت
براساس جزئیات این گزارش، تولید نفت كشور در بهار امسال به روزانه سه میلیون و 93 هزار بشكه در روز رسید است. همچنین صادرات روزانه نفت خام و فرآورده های نفتی نیز به یك میلیون و 422 هزار بشكه در روز كاهش یافته است. این رقم در زمستان پارسال روزانه یك میلیون و 428 هزار بشكه بوده است.

** شاخص تولید در كارگاه‌های بزرگ صنعتی
براساس این گزارش، شاخص تولید در كارگاه‌های بزرگ صنعتی در بهار امسال منفی 4.2 درصد بوده است. تعداد پروانه های بهره برداری از واحدهای صنعتی نیز با 10.2 درصد كاهش مواجه شده و جواز تاسیس واحدهای صنعتی نیز منفی 6.4 درصد را داشته است.
براساس این گزارش، رشد تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری در تهران منفی 36.2 درصد و در كل مناطق شهری منفی 17.8 درصد اعلام شده است.
اقتصام** 9141** 2023