رئيس سازمان غذا و دارو ازنظارت جدي برداروخانه هاي بيمارستاني خبرداد

تهران - ايرنا - رئيس سازمان غذا و دارو از نظارت جدي بر داروخانه هاي بيمارستاني در راستاي خدمات بهتر به بيماران خبر داد.

به گزارش ايرنا از سازمان غذا و دارو، دكتر رسول ديناروند گفت: حدود 900 داروخانه بيمارستاني در سراسر كشور وجود دارد كه نظارت هاي جدي بر اين داروخانه ها انجام مي شود.
وي افزود: نظارت بر داروخانه هاي بيمارستاني با دقت و نگاه ويژه اي انجام مي شود و اين نظارت ها در زمينه مواردي مانند قيمت و كيفيت داروها است.
رئيس سازمان غذا و دارو يادآورشد: حدود 900 داروخانه بيمارستاني در سراسر كشور وجود دارد و با نظارت هايي كه صورت مي گيرد نهايت تلاش خود را مي كنيم تا داروخانه هاي بيمارستاني مشكل تامين و توزيع دارو نداشته باشد.
ديناروند با اشاره به اينكه داروخانه هاي بيمارستاني بايد در ارايه خدمت رساني به بيماران كوتاهي نكنند، افزود: بيماران براي تهيه دارو مشكلي در داروخانه هاي بيمارستاني نبايد نداشته باشند.
به گزارش ايرنا، ديناروند پيش ازاين گفته بود كه درنظراست بخشي ازكارهاي اجرايي نظارت برداروخانه ها به انجمن داروسازي واگذار شود هر چند كه هم اكنون نيز كار صدور پروانه تاسيس داروخانه ها بر عهده اين انجمن است.
اجتمام**9185**1724

سرخط اخبار جامعه