يك مقام عراقي: مديريت باندهاي تبهكار بغداد در اربيل است

بغداد- ايرنا- در پي كشف يك باند سرقت در جمعه گذشته و بازداشت سركرده و اعضاي اين باند در بغداد، عضو كميته امنيت در شوراي استان بغداد گفت كه بازداشت سركرده اين باند، نشان داد كه مديريت اغلب باندهاي تبهكار در بغداد در اربيل مركز اقليم كردستان عراق قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ايرنا، 'سعد المطلبي' روز شنبه در گفت وگو با سايت خبري عراقي 'المعلومه' تصريح كرد كه اعتراف هاي سركرده اين باند نشان داد كه 18 باند خطرناك تبهكاري و جرايم سازمان يافته در عراق وجود دارند كه مديريت آنها در اربيل است.
وي با ياد كردن از بازداشت اعضاي باند اخير، به عنوان خطرناكترين باند تبهكاري در بغداد اضافه كرد: افراد اين باندهاي تبهكاري و جرايم سازمان يافته در سنوات اخير در قتل، آدم ربايي، تجارت اعضاي بدن، ترور نخبگان مهندسي، پزشكي، تجاري و سرقت به ويژه محلات صرافي در پايتخت عراق دست داشته اند.
المطلبي با انتقاد از دستگاه هاي امنيتي موجود در اقليم كردستان عراق گفت: چرا دستگاه هاي امنيتي اقليم در خصوص شناسايي اين باندها و اطلاع دهي به دستگاه هاي امنيتي عراق اقدامي نكرده اند.
وي تصريح كرد كه اكنون تحقيقات گسترده اي در خصوص اين باندهاي تبهكاري و جرايم سازمان يافته آغاز شده تا مشخص شود كه آيا اين باندها داراي ارتباطات بين المللي هستند و يا داراي ابعاد سياسي يا هدف شان فتنه انگيزي و بي ثابتي در كشور بوده است.
نيروهاي امنيتي عراق جمعه گذشته در بغداد موفق شدند يك باند تبهكاري كه اقدام به سرقت حقوق هاي ماهانه كاركنان اداره كل بهداشت استان نينوا كه هنوز در تصرف عناصر تروريستي داعش است، را بازداشت كنند.
به رغم اينكه استان نينوا به ويژه موصل مركز اين استان، در تصرف عناصر تروريستي داعش است اما دولت مركزي عراق همچنان حقوق كاركنان اين استان و سهميه برق و آب آنها را همانند گذشته پرداخت مي كند.
خاورم *4*353*1770*1275