پايان 86 درصد لوله گذاري پروژه جمع آوري و انتقال فاضلاب مناطق يك و سه تهران

تهران - ايرنا - مدير اجرايي مناطق يك و سه شركت فاضلاب تهران از اتمام 86 درصد لوله گذاري پروژه جمع آوري و انتقال فاضلاب مناطق يك و سه تهران خبر داد و گفت: تكميل اين پروژه، قابليت دفع فاضلاب شهروندان منطقه يك و سه تهران را امكانپذير مي كند.

به گزارش ايرنا از شركت فاضلاب تهران، منصور زينلي در خصوص اجراي طرح زيست محيطي فاضلاب تهران در اين دو منطقه، گفت: اين مناطق به عنوان شمالي ترين مناطق شهر تهران از نظر بافت زمين، اجراي پروژه را با چالش هاي متعددي روبه رو مي كند.
وي افزود: سنگي بودن زمين و نفوذپذيري بسيار كم به خصوص در منطقه يك شهرداري تهران سبب شده تا همواره با مشكل دفع فاضلاب شهري مواجه باشيم.
زينلي، بالا بودن سطح آبهاي زيرزميني را از ديگر مخاطرات مناطق ذكر شده برشمرد و ادامه داد: مناطق پيشگفته همواره جزو نقاط حساس و پر خطر از نظر جاري شدن فاضلاب در سطح شهر بوده و بر اين اساس اجراي طرح زيست محيطي فاضلاب تهران در مناطق يك و سه به جديت دنبال شده است.

** بهره برداري از خطوط انتقال و شبكه فاضلاب منطقه يك در سال آينده
وي در خصوص روند اجراي طرح زيست محيطي در منطقه يك شهرداري تهران بيان كرد: احداث 385 كيلومتر خطوط فاضلاب در منطقه يك طراحي شده و تاكنون افزون بر 350 كيلومتر با هدف جمع آوري و دفع بهداشتي فاضلاب عملياتي شده است و معادل 32 كيلومتر ديگر نيز در دست اقدام است.
مدير اجرايي مناطق يك و سه شهرداري تهران اظهار داشت: اينك پيمانكار اجراي 32 كيلومتر باقي مانده از خطوط انتقال و شبكه فاضلاب منطقه يك مشخص شده و مراحل اجرايي طرح در حال انجام است.
به گفته اين مسئول، پيش بيني مي شود در نيمه نخست سال آينده با اتمام عمليات اجرايي، خطوط باقي مانده آماده بهره برداري شوند.
وي تصريح كرد: توپوگرافي و سنگي بودن بافت زمين در اين منطقه، عمده چالش هاي اجراي پروژه لوله گذاري فاضلاب درمنطقه يك است كه مشكلات عديده اي را در مسير عمليات حفاري ايجاد كرده است.
زينلي خاطرنشان كرد: برخي مناطق پس از حفر 10 تا 15 سانتي متر از سطح زمين به سنگ يكپارچه برخورد مي كنيم كه عمليات تخريب آن به دليل محدوديت ها به امري زمانبر تبديل مي شود.
وي گفت: شرايط آب و هوايي در مناطق شمالي، در فصول سرد و پربارش ادامه عمليات را با محدوديت روبرو مي كند.

** امسال مشكل دفع فاضلاب منطقه يك تهران برطرف مي شود
وي گفت: انتقال فاضلاب در شبكه اجرا شده به صورت ثقلي است و بر اين اساس، براي انتقال فاضلاب از شمالي ترين نقطه به جنوبي ترين نقطه تهران بايد از برخي مسيرهاي اصلي عبور كند.
به گفته اين مسئول، اين خطوط اصلي در سطح مناطق يك و سه شهرداري شامل 17 كيلومتر مي شود كه در سه خيابان اصلي پاسداران، قبا و شريعتي واقع شده است.
مدير اجرايي مناطق يك و سه شهرداري تهران افزود: فاضلاب منطقه يك از طريق اين سه خط اصلي از بالا جمع آوري و پس از عبور ازخطوط انتقال منطقه سه شهرداري تهران به تونل فاضلابروي شرقي در انتهاي خيابان خواجه عبدالله هدايت شده و در نهايت به تصفيه خانه جنوب وارد مي شود.
وي ادامه داد: جمع آوري فاضلاب منطقه يك از طريق سه خط اصلي، طي سال هاي اخير معادل حدود 15 كيلومتر لوله گذاري به انجام رسيد و با توجه به اهميت موضوع و روند اجراي طرح، تا پايان امسال حدود سه كيلومتر باقيمانده نيز به اتمام مي رسد و در نهايت، با تكميل خطوط اصلي مشكل دفع فاضلاب منطقه يك شهرداري تهران به طور كامل برطرف مي شود.
زينلي يادآور شد: روزهاي آينده خط اصلي خيابان قبا به اتمام مي رسد و سپس خط پاسداران تكميل مي شود و تا پايان امسال نيز خط شريعتي به اتمام مي رسد و عملياتي كردن اين سه خط اصلي با امكان نصب انشعاب و جمع آوري فاضلاب منطقه يك شهرداري تهران همراه مي شود.

** بهره برداري از خطوط شبكه اصلي و فرعي فاضلاب منطقه سه تهران
وي در خصوص روند اجراي پروژه زيست محيطي فاضلاب تهران درمنطقه سه، گفت: اجراي حدود 330 كيلومتر شبكه به منظور جمع آوري فاضلاب منطقه سه شهرداري تهران در دستور كار قرار گرفته و تاكنون عمليات اجرايي معادل حدود 270 كيلومتر به اتمام رسيده و حدود 60 كيلومتر ديگر باقي مانده است.
اين مدير اجرايي ادامه داد: عمليات اجرايي خطوط انتقال فاضلاب باقي مانده در منطقه سه شهرداري تهران، با مشخص شدن پيمانكار درحال انجام است، اما در اين منطقه به دليل وجود اداره هاي دولتي و سازمان هاي خاص با محدوديت هاي اجرايي روبه رو هستيم.
وي تصريح كرد: محدوديت ها سبب شده تا در اخذ مجوز حفاري از شهرداري منطقه سه و به دليل معضلات ترافيكي از طرف راهنمايي و رانندگي با مشكلاتي در روند اجراي پروژه فاضلاب رو به رو شويم.
زينلي خاطرنشان كرد: عمليات جمع آوري فاضلاب از شمالي ترين منطقه تهران يعني منطقه يك آغازمي شود و با عبور از خطوط اصلي وارد خطوط انتقال فاضلاب در منطقه سه مي شود و در نهايت در خيابان خواجه عبدالله به تونل فاضلابرو شرقي تهران متصل مي شود.
به گفته اين مسئول، اندازه لوله ها در خطوط اصلي منطقه سه از 800 تا هزار و 200 ميلي متر متغيير بوده و قطر لوله هاي فرعي بين 250 تا 400 ميلي متر است.
پيشتر قائم مقام شركت آب و فاضلاب استان تهران گفته بود، شبكه فاضلاب تهران در خاورميانه نظير ندارد و اين طرح علاوه بر ارتقاي شاخص هاي زيست محيطي، مقدار زيادي پساب آب بازچرخاني شده را در اختيار كشاورزي جنوب تهران قرار مي دهد.
اقتصام (1) 3065 **1440

سرخط اخبار اقتصاد