ستاره های دنباله دار غول پیكر زمین را تهدید می كنند

تهران- ایرنا- منجمان پس از بررسی دقیق ستاره های دنباله داری كه در دوردست قرار دارند، هشدار داده اند كه زمین بیش از آنچه تصور می شد در معرض اصابت سنگ های فضایی غول پیكر قرار دارد.

به گزارش گروه علمی ایرنا از خبرگزاری فرانسه، اغلب مطالعاتی كه در مورد برخوردهای احتمالی اجرام فضایی با زمین صورت گرفته است، روی اجرام موجود در كمربند سیارك واقع در حدفاصل همسایه بیرونی زمین یعنی مریخ و مشتری كه در سمت دیگر آن قرار دارد، متمركز شده است.
اما محققان به كشف صدها ستاره دنباله دار غول پیكر ملقب به سنتور كه در مدارهای بزرگتر از سیارات منظومه شمسی حول خورشید حركت می كنند، در طول دو دهه گذشته اشاره و اعلام كردند كه وجود این اجرام فضایی، فهرست تهدیدهای فضایی بالقوه را بیش از پیش توسعه می دهد.
این گوی های عظیم یخ و غبار معمولا بین 50 تا 100 كیلومتر قطر دارند و در یك مدار بیضی شكل ناپایدار در فواصل دورتر از نپتون، یعنی دورترین سیاره منظومه شمسی، به دور خورشید حركت می كنند.
مسیر حركت این اجرام از بین سیارات غول پیكر مشتری، زحل، اورانوس و نپتون می گذرد. این درحالی است كه میدان جاذبه سیارات مذكور در حدود هر 40 هزار تا 100 هزار سال، یك ستاره دنباله دار را به سوی زمین منحرف می كند.
به گفته محققان جرم تنها یك سنتور معادل جرم تمام اجرام فضایی است كه تاكنون از كنار زمین عبور كرده و توسط محققان شناسایی شده اند.
محققان معتقدند احتمالا برخورد یك ستاره دنباله دار با زمین، عامل انتقال آب و مولكول های ارگانیك به زمین و نقطه آغاز حیات در آن بوده است. همچنین برخورد یك ستاره دنباله دار با زمین در 65 میلیون سال قبل موجب پایان یافتن عصر دایناسورها شده است.
به اعتقاد محققان با وجود این كه وضعیت حركت ستاره های دنباله دار غیرقابل پیش بینی است، در حال حاضر هیچ خطر قریب الوقوعی زمین را تهدید نمی كند.
گزارش كامل این تحقیقات در نشریه Royal Astronomical Society journal, Astronomy and Geophysics منتشر شده است.
علمی (6) ** 9259**1834