آیت الله غلامعلی نعیم آبادی برای شركت در انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام كرد

بندرعباس- ایرنا - آیت الله غلامعلی نعیم آبادی با حضور در فرمانداری بندرعباس مركز استان هرمزگان، برای شركت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام كرد.

به گزارش ایرنا، وی روز سه شنبه در ششمین روز ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری با تكمیل مدارك و فرم های مربوط ، مراحل ثبت نام را تكمیل كرد.
آیت الله غلامعلی نعیم آبادی متولد 1323 دامغان است.
از ابتدای نام نویسی داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری در هرمزگان تا امروز یكم دی ماه سه نفر برای این دوره ثبت نام كرده اند.
استان هرمزگان یك كرسی نمایندگی مجلس خبرگان دارد.ك/3
2094/6048