رعايت بي طرفي مهمترين اصل برگزاري انتخابات است

بيرجند- ايرنا - رئيس هيات بازرسي انتخابات خراسان جنوبي گفت: رعايت بي طرفي مهمترين اصل برگزاري انتخابات است.

به گزارش روز دوشنبه اداره كل روابط عمومي استانداري خراسان جنوبي، همايون نخعي نژاد در اولين جلسه هيأت بازرسي ستاد انتخابات استان افزود: بازرسان چشمان تيز بين وزارت كشور در انتخابات محسوب مي شوند.
وي به مواد 25 و 76 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و قانون مجلس خبرگان رهبري اشاره كرد و گفت: قانونمداري، امانتداري و رعايت اصل بي طرفي بايد در فرآيند بازرسي انتخابات در دستور كار و سرلوحه رفتار و كردار مسئولان ذي ربط در اين زمينه در استان قرار گيرد.
وي با اشاره به اينكه بايد تلاش كنيم تا با حاكميت قانون و جلوگيري از هرگونه تخلف انتخاباتي زمينه حضور باشكوه و حداكثري مردم در انتخابات فراهم شود، گفت: اگر تخلفي در جريان برگزاري انتخابات در استان مشاهده شد بايد با قاطعيت و كاملا بي طرفانه و در جهت اجراي قانون ، اقدامات لازم صورت گيرد.
رئيس هيات بازرسي انتخابات استان، مهمترين و اصلي ترين كار هيأت بازرسي استان را اطمينان از حسن اجراي قوانين و مقررات در برگزاري انتخابات دانست و افزود: تلاش همه با تشكيل جلسات مكرر و استفاده از خرد جمعي بر اين است كه انتخابات به بهترين شيوه برگزار و هرگونه كمبود احتمالي با دقت و سرعت شناسايي و در چارچوب وظايف و قوانين مربوطه رفع شود.
دبير هيأت بازرسي انتخابات استان نيز در اين جلسه ضمن ارائه گزارشي از اقدامات انجام شده در هيأت بازرسي از تشكيل هيأت هاي بازرسي در 11شهرستان استان خبر داد و گفت: شهرستان هاي قائنات و زيركوه، بيرجند، درميان و خوسف، نهبندان و سربيشه ، فردوس، طبس، سرايان و بشرويه به عنوان مراكز حوزه هاي انتخابيه در استان هستند و شهرستان هاي بيرجند، قائنات، فردوس و نهبندان مراكز اصلي حوزه هاي انتخابيه در استان محسوب مي شوند.
علي اكبر اكبري راد، افزود: مجموعه تكاليف و قوانين حقوقي تدوين شده در هيأت مركزي بازرسي انتخابات كشور به مراكز ثبت نام داوطلبان مجلس شوراي اسلامي ارسال و در زمان ثبت نام جهت اطلاع داوطلب از تكاليف حقوقي خود تحويل آنان مي گردد.
همايون نخعي نژاد، معاون هماهنگي امور عمراني استانداري به عنوان رئيس هيأت بازرسي انتخابات ، علي اكبر اكبري راد، مشاور استاندار و مديركل دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي استانداري به عنوان دبير هيأت بازرسي انتخابات ، سيد محمد محمودي معاون توسعه مديريت و منابع استانداري و رحمان خدمتگزار مشاور استاندار و مدير كل حوزه و سيد مهدي رمضاني مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان به عنوان اعضاء هيأت بازرسي انتخابات استان از سوي دكتر ساماني رئيس هيأت مركزي بازرسي انتخابات كشور انتخاب و منصوب شدند.
2047/