استاندار خراسان جنوبي:صداقت در گفتار و رفتار مهمترين اصول فرهنگي است

بيرجند - ايرنا - استاندار خراسان جنوبي گفت: صداقت در گفتار و رفتار به عنوان مهم ترين اصول فرهنگي بايد در جامعه ترويج شود.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري خراسان جنوبي، وجه الله خدمتگزار در ديدار حجت الاسلام سيد حسين شاهمرادي دبير شوراي فرهنگ عمومي كشور روز دوشنبه با وي افزود: خراسان جنوبي با دارا بودن مراكز متعدد علمي و دانشگاهي و نيز حوزه هاي علميه يكي از استان هاي فرهنگي كشور است.
وي ادامه داد: مردم خراسان جنوبي افرادي ولايتمدار ، اديب پرور ،علم دوست و فرهنگي هستند و وجود مدرسه شوكتيه در استان به عنوان يكي از معدود مدارس علوم جديد در ايران و نيز وجود تعداد زيادي دانشجو به نسبت جمعيت ، گواه صادقي براين مدعاست.
وي به بازديد اخير خود از نمايشگاه كتاب استان اشاره كرد و افزود: به اذعان بسياري از شركت كنندگان در اين نمايشگاه كه عموما از ساير استان هاي كشور ميهمان استان بودند، مردم خراسان جنوبي افرادي فرهيخته ، فرهنگي و علم دوست مي دانستند.
وي صداقت در گفتار را مورد تاكيد قرار داد و افزود: يكرنگي در رفتار در كنار صداقت در گفتار از مهمترين مصاديق و اصول فرهنگي است كه بايد به عنوان يك اصل بسيار مهم در جامعه مورد توجه مسئولان و دست اندركاران امر فرهنگ قرار گيرد.
وي كار فرهنگي را اقدامي مهم و زيربنايي در تمام رده ها و سطوح دانست و تصريح كرد: تلاش هايي كه در عرصه فرهنگي صورت مي گيرد در بستر زمان خود را نشان داده و آثار آن در آينده مشخص خواهد شد.
وي رسيدن به نتايج مطلوب در انجام كارهاي فرهنگي را منوط به پذيرش قلبي افراد دانست و تصريح كرد: رسيدن به اهداف مورد نظر در اين زمينه با دستورالعمل ، بخشنامه و قانون امكان پذير نخواهد بود چرا كه افراد ارزش ها و اصولي كه به آنها ارائه مي شود را بايد با تمام وجود پذيرفته تا به يك باور تبديل شده و آن را در قالب رفتار از خود بروز دهند.
استاندار خراسان جنوبي، در بخش ديگري از سخنانش به برگزاري انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري و دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي هفتم اسفند اشاره كرد و گفت: با اقداماتي كه در اين زمينه صورت گرفته اميد است بار ديگر با حضور گسترده مردم در انتخابات پيش رو ، برگ زرين ديگري بر اوراق پر افتخار ايران اسلامي افزوده شود.
خدمتگزار، رعايت اصول اخلاقي در امر انتخابات را از ديگر اشكال كارهاي فرهنگي دانست و تصريح كرد: هرچه به زمان برگزاري انتخابات نزديك مي شويم، رعايت اصول اخلاقي در امر تبليغات و نيز جلوگيري از تخريب و تضعيف ديگران بيش از گذشته به عنوان يك اصل مهم مورد تاكيد است.
وي حفظ حرمت عزت و كرامت افراد را مورد تاكيد جدي قرار داد و افزود: رعايت حقوق ديگران نيز بايد به عنوان يك اصل مهم اخلاقي مورد توجه قرار گيرد.
وي افزود: ميزان مشاركت مردم در استان از متوسط كشوري در انتخابات هاي مختلف از جمله انتخابات رياست جمهوري، شوراهاي اسلامي، مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري، بيشتر بوده است.
وي يادآورشد: اين امر نشان دهنده فرهيختگي ، اعتقاد بالاي مردم و علاقه آنان به مشاركت در سرنوشت سياسي خودشان است كه بايد آن را قدر دانسته و از آن تقدير كرد.
وي مردم را به عنوان بزرگترين سرمايه نظام دانست و تصريح كرد: هرجا كه مسئولان به مردم اعتماد كرده اند به نتيجه مطلوب دست يافته اند؛ از اينرو در انجام امور فرهنگي نيز بايد به مردم اعتماد كرده و بسياري از كارها را به مردم واگذار كنيم تا شاهد نتايج مطلوب آن در آينده باشيم.
دبير شوراي فرهنگ عمومي كشور ، نيز در اين ديدار فرهنگ را شاخصه اصلي خراسان جنوبي دانست و تصريح كرد: اين استان با دارا بودن مراكز علمي و دانشگاهي يكي از فرهنگي ترين استان هاي كشور است.
حجت الاسلام سيد حسين شاهمرادي ، با بيان اينكه اولين وزير آموزش و پرورش كشور از خراسان جنوبي بود، گفت: شوراي فرهنگ عمومي بالاترين مرجع سياستگذاري در امور فرهنگي محسوب مي شود.
وي افزود: اين شورا در سال جاري سه جلسه در استان برگزار كرده كه با توجه به ظرفيت هاي فرهنگي و مسائلي كه در اين زمينه وجود دارد بايد جلسات بيشتري در دستور كار مسئولان امر در استان قرار گيرد.
وي به برگزاري ماهانه جلسات شوراي فرهنگ عمومي در استان تاكيد كرد و ادامه داد: مسائل اجتماعي زنجيره وار به هم متصل هستند؛ از اينرو تمام مشكلاتي كه در اين زمينه وجود دارد بايد به عنوان يك پديده واحد مورد توجه قرار گيرند.
وي به دسته بندي مشكلات فرهنگي استان ها اشاره كرد و ادامه داد: دبيرخانه اين شورا در استان ها بايد مشكلاتي كه در حوزه فرهنگي وجود دارد را دسته بندي و براي اخذ تصميم نهايي به شوراي فرهنگ عمومي ارائه كند تا شاهد رفع مشكل موجود در اين زمينه باشيم.
2047/