۳۰ آذر ۱۳۹۴،‏ ۲۲:۴۹
کد خبر: 81888779
۰ نفر
سازمان ملل تحريم هاي اعمال شده عليه طالبان را تمديد كرد

تهران-ايرنا- شوراي امنيت سازمان ملل روزدوشنبه با تصويب قطعنامه اي، ضمن هشدار درباره حضور رو به افزايش ورشد بالقوه گروه هاي وابسته به داعش درافغانستان، تحريم هاي طالبان را به مدت 18 ماه ديگر تمديد كرد.

به گزارش پايگاه خبري 'سياتل'، شوراي امنيت سازمان ملل درقطعنامه اي كه روزدوشنبه با اتفاق آرا تصويب كرد، از نگراني جدي اين شورا درباره 'خشونت جاري وفعاليت هاي تروريستي ' طالبان ، القاعده وساير گروه هاي تندرو درافغانستان خبر داد.
'نيكلاس هيسوم' نماينده ويژه سازمان ملل درافغانستان درسخناني در شوراي امنيت سازمان ملل گفت، افغانستان درحال دست وپنجه نرم كردن با درگيري شديدي است كه با حمايت بين المللي تا حد زيادي كاهش يافته است.
'محمود صيقل' نماينده افغانستان درسازمان ملل نيز گفت كه كشورش از تندروها شكست نخواهد خورد.
شوراي امنيت سازمان ملل در سال 2011، طالبان را تحريم كرد.
شبد** 1088/1859