تقويت تشكيلات پيشكسوتان جهاد و مقاومت باعث انتقال درست ارزشهاي انقلاب به نسل آينده مي شود

بيرجند - ايرنا - رييس سازمان پيشكسوتان جهاد و مقاومت دفاع مقدس گفت:تقويت تشكيلات پيشكسوتان جهاد و مقاومت دفاع مقدس در كشور باعث انتقال درست ارزشهاي انقلاب اسلامي به نسل هاي آينده مي شود.

به گزارش ايرنا، سرتيپ مهدي محمدي فرد، دوشنبه درمراسم معارفه نخستين مدير دفتر پيشكسوتان جهاد و مقاومت دفاع مقدس خراسان جنوبي در بيرجند، افزود: 750 هزار پيشكسوت نيروهاي مسلح در سطح كشور وجود دارد كه با احتساب اعضاي خانواده هاي آنها حدود 10 ميليون نفر با اين تشكل مرتبط هستند.
وي گفت : اين تعداد پيشكسوت و بازنشسته نيروهاي مسلح كارآمدترين افراد هستند و از لحاظ آرماني، اعتقادي، تخصص و مديريت هيچ مجموعه اي به كارآمدي آنها نيست.
محمدي فرد اظهار كرد: اين مجموعه بزرگ با اين ظرفيت بي نظير متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته كه تقويت اين تشكيلات در كشور موجب انتقال درست ارزش هاي انقلاب به نسل هاي آينده مي شود.
وي يادآور شد: مقام معظم رهبري از پيشكسوتان و بازنشستگان نيروهاي مسلح به عنوان ذخيره علم و تجربه و دانش و ارزشها ياد فرمودند كه بايد عضو مجموعه نيروهاي مسلح شوند و بايد در صحنه حاضر باشند.
محمدي فرد گفت: ماموريت ما در اين نهاد انتقال ارزشهاي دوران دفاع مقدس به نسلهاي آينده توسط پيشكسوتان نيروهاي مسلح است كه اين خواسته مقام رهبري از اين مجموعه است.
وي افزود: سياستگذاري، هدايت، نظارت كلي و برنامه ريزي كلان در خصوص پيشكسوتان از ديگر وظايف اين سازمان است.
وي اظهار كرد: در استانها مجموعه اي از پيشكسوتان با ايجاد يك شوراي راهبردي با حضور در صحنه وظايف خود را در حفظ و انتقال ارزشهاي نظام و انقلاب و دفاع مقدس انجام مي دهند.
در اين مراسم سرهنگ بازنشسته اسحاق عنايتي به عنوان اولين مدير دفتر پيشكسوتان جهاد و مقاومت دفاع مقدس خراسان جنوبي منصوب شد.
سازمان پيشكسوتان جهاد و مقاومت دفاع مقدس در ارديبهشت ماه سال جاري ايجاد شد و هم اكنون در 22 استان از 31 استان كشور دفتر استاني دارد.
2047/7559 شبد ** 1095