ثبت نام 16 نفر در انتخابات مجلس خبرگان در خوزستان

اهواز- ايرنا- رئيس ستاد انتخابات شهرستان اهواز گفت: با ثبت نام چهار نفر ديگر در انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان تعداد نامزدهاي اين دوره در خوزستان به 16 نفر رسيد.

اسماعيل ارزاني بيرگاني دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا اظهار كرد: امروز چهار نفر با نام هاي ميثم اليا، محمود حريفي، عبدالحسين رضايي راد و سيدعلوان نجاتي موسوي با مراجعه به ستاد انتخابات براي شركت در پنجمين دوره مجلس خبرگان ثبت نام كردند.
وي افزود: 23 نفر نيز در همين روز براي انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ثبت نام كردند كه از اين تعداد 19 نفر زن و چهار نفر مرد هستند.

*ثبت نام را به روزهاي آخر موكول نكنيد
رئيس كميته اطلاع رساني ستاد انتخابات شهرستان اهواز نيز طي اطلاعيه اي از داوطلبان انتخابات مجلس شوراي اسلامي دعوت كرد تا زودتر ثبت نام خود را انجام دهند.
محمدرضا خالقي زاده افزود: با توجه به حجم زياد متقاضيان نامزدي در انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و طولاني بودن مراحل ثبت نام در اين دوره از علاقمندان خواهشمنديم تا حتي المقدور ثبت نام خود را شخصا با مراجعه به ستاد انجام دهند همچنين نامنويسي را به روزهاي آخر موكول نكنند.
وي پيش بيني كرد: بيش از 400 نفر نامزد دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي شوند.
بر اساس اين گزارش ثبت نام كانديداها براي پنجمين دوره مجلس خبرگان از 26 آذر و براي دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از 28 آذر آغاز شده است.
سيدمحمدعلي موسوي جزايري، سيدعلي شفيعي، سيدابوالحسن حسن زاده، عبدالكريم فرحاني، عباس كعبي، محسن حيدري آل كثير، محمدجواد مرمضي، جمشيد مردانه، محمدجواد مروجي طبسي، محمدعلي جعفري، محمد تابش و منصور مهدوي 12 نفري هستند كه پيش از اين براي پنجمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري در استان خوزستان ثبت نام كردند.
خوزستان شش نماينده در مجلس خبرگان و 18 نماينده در مجلس شوراي اسلامي دارد.
انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و پنجمين دوره مجلس خبرگان هفتم اسفند امسال به صورت همزمان برگزار مي شود.
7151/6064