احتمال بارش پراكنده برف و باران در شمال شرق خراسان جنوبي

بيرجند - ايرنا - رئيس گروه پيش بيني و صدور پيش آگاهي هاي جوي اداره كل هوا شناسي خراسان جنوبي از بارش پراكنده برف و باران در شمال شرق استان خبر داد.

در گزارش روزدوشنبه تارنماي اداره كل هواشناسي خراسان جنوبي به نقل از رضا برهاني نوشته شد: بر اساس بررسي همديدي و آينده نگري نقشه هاي هواشناسي كماكان شاهد فعاليت ضعيف امواج ناپايدار تراز مياني جو تا اويل وقت امشب در استان هستيم.
به گفته وي با عبور تدريجي اين سيستم كاهش ابر و رطوبت و به دنبال كاهش محسوس دماي هوا طي 48 ساعت آينده در منطقه رخ خواهد داد.
وي اضافه كرد: شرايط جوي بيرجند در 24 ساعت آينده، نيمه ابري همراه با وزش باد به تدريج با كاهش ابر و كاهش دما خواهد بود.
بيشينه دماي بيرجند 7 درجه سانتيگراد بالاي صفر و كمينه آن 9درجه زير صفر گزارش شد.
در 24 ساعت گذشته سربيشه با كمينه دماي 6- درجه و طبس با بيشينه دماي  C 15 به ترتيب سردترين و گرمترين شهرهاي خراسان جنوبي گزارش شد.
2047/