همكاري حوزه و نيروي انتظامي دركاهش آسيب هاي اجتماعي تاثيرگذار است

قم - ايرنا - مدير حوزه هاي علميه سراسر كشور با تاكيد بر رابطه ميان حوزه و نيروي انتظامي گفت: نمايندگان حوزه علميه قم و نيروي انتظامي بايد در قالب نشست هاي مشترك، آسيب هاي جامعه را به درستي رصد و براي رفع آنها برنامه ريزي كنند.

به گزارش ايرنا، آيت الله سيد هاشم حسيني بوشهري، عصر دوشنبه در ديدار با سردار حسين اشتري فرمانده نيروي انتظامي خاطرنشان كرد: در صورت شكل گيري اين همكاري و رصد آسيب ها، مبلغان ديني بهتر مي توانند در سخنراني هاي خود، مطالب را بيان و راهكارهاي مقابله با آسيب ها را نيز براي مردم بيان كنند.
وي ادامه داد: حوزه علميه و مراكز پژوهشي آمادگي هر گونه همكاري با نيروي انتظامي جهت ارتقاي امنيت اجتماعي و اخلاقي است و آن را جزء وظيفه ذاتي خود مي دانند.
آيت الله حسيني بوشهري خاطرنشان كرد: انقلاب اسلامي داراي ابعاد مختلفي است و در برخي ابعاد مانند بعد سياسي و علمي، نداي انقلاب اسلامي در دنيا طنين انداز شده و با وجود تحريم هاي ظالمانه، پيشرفت هاي كشور باعث حيرت و وحشت دشمنان شده است.
امام جمعه موقت قم افزود: ما در سايه اين پيشرفت هاي علمي و سياسي، نبايد از دشمن درون غافل شويم و يا خداي ناكرده از داخل زمين گير شويم.
آيت الله حسيني بوشهري گفت: جامعه از نيروي انتظامي انتظارات زيادي دارد و تلاش هاي ناجا، احساس آرامش درجامعه ايجاد مي كند، بايد قدر اين سرمايه بزرگ را بدانيم.
سردار اشتري فرمانده نيروي انتظامي عصر دوشنبه با حضور در شهر مقدس قم با برخي آيات و مراجع تقليد ديدار كرد.
7401/ 6133/شبد** 1095