همكاری حوزه و نیروی انتظامی دركاهش آسیب های اجتماعی تاثیرگذار است

قم- ایرنا- مدیر حوزه های علمیه سراسر كشور با تاكید بر رابطه میان حوزه و نیروی انتظامی گفت: نمایندگان حوزه علمیه قم و نیروی انتظامی باید در قالب نشست های مشترك، آسیب های جامعه را به درستی رصد و برای رفع آنها برنامه ریزی كنند.

به گزارش ایرنا ، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری، عصر دوشنبه در دیدار با سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی خاطرنشان كرد: در صورت شكل گیری این همكاری و رصد آسیب ها، مبلغان دینی بهتر می توانند در سخنرانی های خود، مطالب را بیان و راهكارهای مقابله با آسیب ها را نیز برای مردم بیان كنند.
وی ادامه داد: حوزه علمیه و مراكز پژوهشی آمادگی هر گونه همكاری با نیروی انتظامی جهت ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی است و آن را جزء وظیفه ذاتی خود می دانند.
آیت الله حسینی بوشهری خاطرنشان كرد: انقلاب اسلامی دارای ابعاد مختلفی است و در برخی ابعاد مانند بعد سیاسی و علمی، ندای انقلاب اسلامی در دنیا طنین انداز شده و با وجود تحریم های ظالمانه، پیشرفت های كشور باعث حیرت و وحشت دشمنان شده است.
امام جمعه موقت قم افزود: ما در سایه این پیشرفت های علمی و سیاسی، نباید از دشمن درون غافل شویم و یا خدای ناكرده از داخل زمین گیر شویم.
آیت الله حسینی بوشهری گفت: جامعه از نیروی انتظامی انتظارات زیادی دارد و تلاش های ناجا، احساس آرامش درجامعه ایجاد می كند، باید قدر این سرمایه بزرگ را بدانیم.
سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی عصر دوشنبه با حضور در شهر مقدس قم با برخی آیات و مراجع تقلید دیدار كرد.
7401/ 6133/