مديركل سياسي استانداري گلستان: فرآيند انتخابات نبايد تحت تاثير قوميت و مذهب قرار گيرد

گرگان - ايرنا - مديركل سياسي و انتخابات استانداري گلستان با يادآوري انتخابات مجالس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري در اسفند ماه امسال گفت: همه مسئولان در راستاي ثبات و آرامش انتخابات به گونه اي تلاش كنند كه فرآيند برگزاري آن تحت تاثير قوميت، مذهب، لهجه، زبان و نظاير آن قرار نگيرد.

به گزارش دوشنبه ايرنا سيدعلي ميرباقري در شوراي اداري شهرستان ساحلي گميشان در كرانه شرقي درياي خزر افزود: به طور قطع در اين چنين شرايطي افراد اصلح كه ديندار، دينمدار و داراي بينش سياسي و معتقد به نظام هستند، انتخاب مي شوند.
وي خاطرنشان كرد: نبايد جزيره اي فكر كرد و بايد با سعه صدر و وسعت قلوب در تحمل آراي متضاد كوشا باشيم.
وي تحمل افكار و سلايق گروه هاي معتقد به نظام را نشانه بلوغ جامعه اسلامي دانست و گفت:
مسئولين گلستان تلاش كنند با بسيج همه امكانات ثبات و آرامش و اخلاق مداري را حكمفرما سازند تا بتوانيم شاهد انتخاباتي سالم و باشكوه باشيم.
وي در ادامه تاكيد كرد: استفاده از ظرفيت و توان ارگان هاي دولتي در تبليغ براي كانديدا شرعا حرام و قانونا تخلف محسوب مي شود و مديران از اين موضوع بر حذر باشند، مناصب و جايگاه ها امانت در دست ما است و در قبال آن مسئول هستيم.
فرماندار و رئيس ستاد انتخابات گميشان نيز در اين نشست گفت: برگزاري انتخابات سالم در سايه امنيت پايدار با هماهنگي دستگاه هاي محلي مورد تاكيد فرمانداري شهرستان است.
امانگلدي ضمير به استناد قانون انتخابات از ادارات و نهادها خواست براي برگزاري باشكوه انتخابات تمامي امكانات خود را در اختيار ستاد انتخابات گميشان قرار دهند.
در پايان اين جلسه سرهنگ پاسدار گلوي به عنوان فرمانده انتظامي، حيدري مدير بنياد مسكن و كلته به عنوان رئيس مخابرات گميشان به حاضران معرفي شدند.
شهرستان گميشان با بيش از 60 هزار نفر جمعيت در شمال غرب استان گلستان واقع است.
3014/6159/6203