معاون استاندار گلستان: در شرايط همتراز بودن از انتصاب مديران بومي حمايت جدي مي كنيم

گرگان - ايرنا - معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار گلستان تصريح كرد: رويكرد ما به تبعيت از مديريت ارشد استان حمايت جدي در انتصاب مديران بومي براي ادارات كل استان در شرايط همتراز بودن است.

به گزارش خبرنگار ايرنا محمود ربيعي روز دوشنبه در مراسم تكريم و معارفه مديركل ثبت احوال گلستان در گرگان اظهار كرد: منتسب بودن افراد شايسته به مناطق جغرافيايي داراي اهميت نيست اما نبايد اين استان را محل آمد و شد مديران غيربومي كنيم.
وي بيان كرد: از انتصاب مديران باتجربه با رويكرد شايسته سالاري حمايت و استقبال مي كنيم اما اولويت نخست در سپردن مسووليت دستگاه هاي دولتي گلستان به افراد، استفاده از افراد توانمند بومي است.
معاون استاندار گلستان افزود: به تصميم مديران بالادستي براي به كار گرفتن مديران استان هاي ديگر در اين استان احترام مي گذاريم اما بايد شرايط به گونه اي باشد كه تقويت تجربه و دانش مديران بومي استان داراي درجه اهميت فراوان براي تصميم گيران كشوري باشد.
ربيعي همچنين در پايان اين مراسم به ايرنا گفت: در عهدي كه با استاندار گلستان بسته ايم، ارتقاي شغلي كاركنان استان مورد حمايت جدي و تاكيد ما است بر اين اساس هنگام انتصاب و به شرط هم تراز بودن مديران، بدون كمترين ترديدي انتخاب و انتصاب افراد بومي مورد حمايت و تاكيد است.
وي خاطرنشان كرد: از مديران انتصابي جديد حمايت مي كنيم و مشكلي نيز نخواهيم داشت اما به طور قطع نگاه مجموعه استانداري گلستان انتخاب افراد بومي در مسند دستگاههاي اداري و اجرايي استان است.
معاون استاندار گلستان تصريح كرد: فارغ از تعصب منطقه اي و صرفا با نگاه حرفه اي و علم مديريت به انتصاب افراد بومي مي انديشيم به عنوان مثال در برخي ادارات شهرستان گرگان مديراني با 14 سال سابقه مديريت مي توانند گزينه مطلوب براي تصدي ادارات كل استان باشند.
ربيعي خاطرنشان كرد: بديهي است در شرايط همتراز بودن، مدير بومي با توجه به شناختي كه از استان و حوزه كاري خود دارد خيلي بهتر مي تواند در مدت زمان كوتاه تر برنامه هاي توسعه اي و پيشرفت را عملياتي كند.
به گزارش ايرنا در جلسه امروز با تقدير از زحمات يك ساله علي عادلي مديركل قبلي ثبت احوال گلستان، حسن وفايي تصدي مسئوليت اين اداره استاني را بر عهده گرفت.
7331/6203