47 عنوان برنامه در خراسان جنوبي برگزار مي شود

بيرجند - ايرنا - مديركل ستاد مديريت بحران خراسان جنوبي از برگزاري 47 عنوان برنامه عملياتي، اجرايي و كاربردي طي هفته كاهش اثر بلاياي طبيعي در استان خبر داد.

سيد ابوالحسن ميرجليلي روز دوشنبه به مناسبت هفته كاهش اثر بلاياي طبيعي در گفت و گو با خبرنگاران افزود: همه ساله از 30 آذر تا ششم ديماه به عنوان هفته مديريت بحران و كاهش اثر بلاياي طبيعي برنامه هاي متعددي در استان برگزار مي شود.
وي اضافه كرد: هدف از نامگذاري اين هفته آگاهي بخشي، اطلاع رساني و فرهنگ سازي در مقابل بحران هاي طبيعي است.
وي ادامه داد: با برگزاري برنامه هاي متعدد از جمله رزمايش هاي تخصصي، دوره هاي آموزشي تخصصي، نمايشگاه توانمندي و دستاوردهاي دستگاه ها ، توزيع بروشور تخصصي و غيره سبب بالا رفتن اطلاعات و آگاهي جامعه از حوادث طبيعي و غير طبيعي مي شود، از وقوع حوادث مي كاهد.
وي با اشاره به هفته ايمني در برابر زلزله و كاهش اثر بلاياي طبيعي بيان كرد: روز اول مديريت بحران، بيمه و كاهش خطر پذيري حوادث و روز دوم مديريت بحران، بيمه، افزايش آمادگي با هدف مقابله موثر، روز سوم مديريت بحران، مشاركت همگاني با هدف ارتقاي فرهنگ پيشگيري نامگذاري شده است.
به گفته ميرجليلي ، روز چهارم مديريت بحران، ارتقاي سيستم بازسازي در راستاي مقاوم سازي، روز پنجم مديريت بحران، همدلي و همزباني دولت و ملت براي افزايش تاب آوري جامعه و روز ششم مديريت بحران، ايمني در برابر زلزله نامگذاري شد.
مديركل ستاد مديريت بحران استان از توزيع اقلام مديريت بحران با اعتباري افزون بر 20 ميليارد ريال به بخشداري هاي استان در اين هفته خبر داد و افزود: اين اقلام شامل كانكس هاي مديريتي، سرويس هاي بهداشتي سيار، تانكرهاي آب ثابت دو هزار ليتري، اقلام مقابله با سيل شامل موتور برق، دستگاه كف شكن و لج شكن و تجهيزات عملياتي مورد نياز دستگاه هاي مديريت بحران است.
ميرجليلي ساماندهي و به روز رساني ارتباطات و بيسيم مديريت بحران را ديگر از برنامه ها ذكر كرد و اظهار كرد: با توجه به اينكه ارتباطات يكي از مهمترين عوامل مورد نياز وقوع حوادث است لذا با ساماندهي ارتباطات و بروز رساني آن تلاش داريم تا حدودي اقدامات مورد نياز زمان وقوع حادثه را به سرعت انجام دهيم.
وي به روز پاياني هفته مديريت بحران و كاهش بلاياي طبيعي اشاره كرد و يادآور شد: در اين روز 400 نفر از اعضاي شوراي هماهنگي مديريت بحران، داوطلبان جمعيت هلال احمر، اورژانس 115، آتش نشاني، سازمان هاي مردم نهاد و دستگاه هاي همكار با اين مديريت نيز حضور خواهند داشت.
وي ادامه داد: از سه دستگاه اجرايي عضو شورا، سه شهردار برتر و خبرنگار برتر كه در يكسال گذشته فعاليت هاي موثري در حوزه مديريت بحران و كاهش بلاياي طبيعي داشت، تجليل خواهد شد.
وي از برگزاري رزمايش هاي متعدد در هفته مديريت بحران و كاهش بلاياي طبيعي خبر داد و گفت: برگزاري رزمايش اسكان اضطراري در شهرستان هاي زيركوه، درميان و فردوس، رزمايش آوار و رزمايش جاده اي و تصادف جاده اي در شهرستان هاي بيرجند، خوسف و سربيشه از جمله اين فعاليت هاست.
ميرجليلي اظهار كرد: در اين هفته 172 دوره آموزشي در 11 شهرستان شامل دوره هاي عمومي نجات،بازآموزي امدادگران، جست و جو و نجات در آوار، حمل و نقل و ترافيك، مديريت بحران جست و جو و نجات و تغذيه و اسكان اضطراري است، برگزار مي شود.
2047/7557