گروه هاي حقوق بشر از برخورد مجارستان با پناهجويان انتقاد كردند

تهران - ايرنا - سازمان ها و گروه هاي مدافع حقوق بشر، روز دوشنبه به عملكرد كشور مجارستان در برخورد با پناهجويان خارجي انتقاد كردند و آن را تبليغ «ناشكيبايي و نفرت» دانستند.

به گزارش خبرگزاري فرانسه، سازمان پناهندگان ملل متحد (UNHCR)، شوراي اروپا و سازمان امنيت و همكاري اروپا امروز با انتشار بيانيه اي مشترك، از رهبران مجارستان خواستند كه «به كساني كه به زور و برخلاف تمايل شخصي از كشورهايشان خارج شده اند و به دنبال سرپناهي امن در اروپا هستند»، كمك كنند.
در اين بيانيه، از كارزاري كه دولت مجارستان بتازگي عليه پناهندگان به راه انداخته، انتقاد شده است.
به نوشته امضاكنندگان بيانيه، اين كارزار، تصويري مجرمانه و تروريستي از پناهجوياني كه اغلب سوري هستند ترسيم و تبليغ مي كند و آن را به دين و محل زندگي آنان ربط مي دهد.
هجوم پناهندگان از كشورهاي جنگ زده خاورميانه و شمال آفريقا به اتحاديه اروپا، به بحراني براي اين اتحاديه تبديل شده است. تنها در سال جاري ميلادي 970 هزار پناهجو اغلب از يونان و درياي اژه وارد اروپا شده اند.
اروپام**9163 ** 3404