افزايش سطح مطالعه از اهداف مهم دستگاه فرهنگي است

كرمان - ايرنا - مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمان گفت: افزايش سطح مطالعه كتاب يكي از اهداف مهم دستگاه فرهنگي محسوب مي شود.

به گزارش ايرنا محمدرضا عليزاده روز دوشنبه در آئين افتتاح نمايشگاه كتاب بم، كتاب را زيربناي همه مسائل فرهنگي در جامعه توصيف كرد و گفت: ارتقاي سطح مطالعه در جامعه، افزايش سطح فرهنگي جامعه را به دنبال دارد.
وي افزايش آگاهي و بينش و دانش آحاد جامعه را از ديگر آثار مثبت مطالعه و توسعه فرهنگ كتابخواني در جامعه بيان كرد و افزود: رهبر بزرگوار نيز به بحث كتاب و كتابخواني تاكيدهاي زيادي داشته و فرموده اند كتاب و كتابخواني يك وظيفه ديني محسوب مي شود و در راستاي ترويج فرهنگ مطالعه در كشور، تنها جايي كه دستگاه هاي مختلف مي توانند موازي كاري هم داشته باشند حوزه كتاب و كتابخواني است.
وي گفت: عليرغم انجام فعاليت هاي مثبت و ارزنده بعد از انقلاب در كشور، اما همچنان نگراني هايي نيز وجود دارد و بايد بيشتر تلاش كنيم.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي كرمان پرداختن به كتابخواني از مبنا يعني خانواده را يكي از راهكارها بيان كرد و افزود: مي توان حتي با مطالعه روزنامه ها در منزل، فرزندان را با فرهنگ كتابخواني بيشتر آشنا كرد.
وي ترويج كتابخواني بين دانش آموزان را از نيازهاي اين قشر برشمرد و گفت: متاسفانه با گسترش شبكه هاي مجازي، دانش آموزان كمتر به كتاب مي پردازند و بايد بچه ها را به كتابخواني تشويق كرد.
عليزاده، وجود بزرگترين كتابخانه جنوبشرق كشور را در بم با وجود كتب متعدد، فرصتي خوب براي ارتقاء فرهنگ مطالعه در منطقه دانست و نسبت به خواسته مسئولان بم براي اختصاص محلي دائمي براي نمايشگاه كتاب، قول پيگيري داد.
وي جايگاه نمايشگاه كتاب بم بين شهرستان هاي استان را جايگاهي ويژه و مطلوب ارزيابي كرد.
نمايشگاه بزرگ كتاب بم از امروز به مدت يك هفته برپاست.
7427/3028