گام هاي خوبي براي پويائي تئاتر اصفهان برداشته شده است

اصفهان-ايرنا- رئيس انجمن نمايش اصفهان گفت: براي پيشرفت، رونق و پويايي تئاتر در استان اصفهان، تلاش ها و اقدام هاي خوبي انجام شده است.

«احمد شاهين فر» روز دوشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: تئاتر مادر همه هنرهاست و تنها هنري كه همواره نياز به حمايت دولت و بخش خصوصي دارد، هنر نمايش است.
وي با بيان اينكه در همه كشورها تئاتر از طرف دولت و بخش خصوص حمايت مي شود، اظهار كرد: اين حمايت ها با بليت فروشي در گيشه تكميل مي شود بخصوص اينكه هميشه تئاتر مانند سينما مخاطب خود را خواهد داشت.
رئيس انجمن هنرهاي نمايشي اصفهان در باره نقش بليت فروشي در رونق اقتصادي تئاتر تصريح كرد: گيشه بليت فروشي تئاتر اصفهان در حال فعال شدن است و در اين زمينه نيز اقدام هايي براي حمايت از تئاتر صورت گرفته است.
وي با بيان اينكه اصفهان به عنوان مركز تئاتر طنز و كمدي در كشور شناخته شده است، افزود: در گذشته نمايش هاي طنز زيادي در اين استان به روي صحنه مي رفت كه هم اكنون نيز از آنها ياد مي شود.
وي با بيان اينكه تئاتر نقش مهمي در فرهنگ سازي جامعه دارد، گفت: سعي ما اين است كه تئاتر اصفهان هم در بخش طنز و هم در بخش جدي فعال باشد.
نمايش در اصفهان سابقه اي چند صدساله دارد و نمايش هاي كمدي اين خطه در چهارباغ و اجراهاي مشهور در تماشاخانه هاي سپاهان، خنده بر لب هر تماشاگري مي نشاند.
در گذشته تئاتر اصفهان بخصوص تئاتر كمدي اين خطه در داخل و حتي خارج از كشور علاقه مندان خاص خود را داشت بگونه اي كه در دهه هاي گذشته برخي از گردشگران داخلي و حتي خارجي غير از ديدن آثار تاريخي و فرهنگي اصفهان، تماشاي تئاتر كمدي اين شهر را در برنامه هاي سفر خود به اصفهان قرار مي دادند.
در سال هاي قبل از انقلاب مكتب نمايش هاي كمدي اصفهان با نام مرحوم «ارحام صدر» گره خورد كه بعد از انقلاب نيز همچنان ادامه داشت.
پ/6027/8114