فرماندار نكا: تنها سالن فرهنگي نكا به تاريك خانه تبديل شده است

ساري-ايرنا- فرماندار شهرستان نكا گفت : تنها سالن فرهنگي نكا به تاريك خانه تبديل شده است.

جعفراحمدي روز دوشنبه در گفت و گوباخبرنگار ايرنا با اشاره به كمبود و پايين بودن سرانه فرهنگي نكا اظهاركرد: سرانه فرهنگي نكا بسياراندك و در شان مردم ما نيست و تنها سالن فرهنگي نكا در ارشاد داراي نواقصي است كه نيازمند تزريق اعتبارات براي بازسازي است.
وي بابيان اينكه نكا داراي كمترين سرانه مطالعه و كمبود فضاي فرهنگي در استان است، افزود: افزايش فضاي فرهنگي نيازمند توجه خاص مسئولان استاني است.
احمدي بااشاره به اينكه شهرستان 115 هزارنفري نكا داراي دو باب كتابخانه عمومي و 37 هزارجلدكتاب است، ياداور شد: براساس استانداردها بايد بيش از 20 كتابخانه داشته باشيم كه اكنون با استانداردهافاصله داريم.
فرماندار نكا با تاكيد بر دستوركارقراردادن سينماي نكا گفت: سينماي نكا سالهاي متمادي تغييركاربري يافته كه كارهاي اوليه براي بازگرداندن سينما به نكا درحال انجام است كه اميدواريم مردم شهرستان از اين نعمت فرهنگي برخوردار شوند.
شهرستان نكا در شرق مازندران واقع شده كه ازنظرفضاي فرهنگي داراي سه حوزه علميه، دو باب كتابخانه عمومي و بيش از 200 مسجد است.
7332/6097