معتمدين ارامنه اصفهان براي عضويت در هيات اجرايي انتخابات مجلس شوراي اسلامي انتخاب شدند

اصفهان - ايرنا - معتمدين ارامنه براي عضويت در هيات اجرايي انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه ارامنه اصفهان برگزيده شدند.

به گزارش ايرنا، جسله انتخابات معتمدين ارامنه اصفهان دوشنبه شب در فرمانداري اين شهرستان برگزار و از بين 30 معتمد، هشت نفر به عنوان عضو هيات اجرايي انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه ارامنه اصفهان و جنوب كشور برگزيده شدند.
در پايان راي گيري، ژرژ هايراپتيان با 26 راي ، قوكاس زادوريان با 24 راي، ناريه كوچاريان با 24 راي، هراچ در آوانسيان با 22 راي ، سارو ديلانچيان با 22 راي ، وارتاناس مگرديچي با 21 راي، مگرديچ عابديان با 21 راي و هايراپت غازاريان با 18 راي به عنوان اعضاي اصلي هيات اجرايي انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه ارامنه اصفهان برگزيده شدند.
همچنين فرد بغوسيان، آلفرد غارافانيان ، ديمتري هوانسيان، رافيك مگرديچيان، رازميك الكساندريان و سرژيك وارتانيان به عنوان اعضاي علي البدل اين هيات انتخاب شدند.
فرماندار اصفهان در اين جلسه اظهاركرد: اصفهان به عنوان حوزه انتخابيه اصلي ارامنه جنوب كشور و شهرهاي شيراز، اهواز، فريدن و شاهين شهر به عنوان حوزه هاي فرعي اين حوزه انتخابيه تعيين شده اند.
فضل الله كفيل با اشاره به اينكه در نظام جمهوري اسلامي ايران فرآيند و برنامه ريزي خوبي براي برگزاري انتخابات پيش بيني شده است، افزود: انتخابات در جمهوري اسلامي ايران توسط مردم و تحت نظارت معتمدين آنها برگزار مي شود.
وي با بيان اينكه براي اجراي انتخابات جهت تعيين نماينده اقليت هاي مذهبي نيز از معتمدين اقليت هاي مذهبي استفاده مي شود، افزود: هيات اجرايي انتخابات در حوزه ارامنه نيز وظيفه تعيين محل شعب اخذ راي، انتخاب دست اندركاران انتخابات در شعب و تاييد صلاحيت نامزدهاي انتخابات را برعهده دارد.
همچنين مگرديچ عابديان به نمايندگي از اسقف اعظم و شوراي خليفه گري ارامنه اصفهان با تقدير از فرماندار و مجريان برگزاري انتخابات گفت: ارامنه ايران همواره در صحنه انتخابات حضور يافته و در كنار هموطنان مسلمان خود و ساير اقوام ايراني در تعيين سرنوشت خود مشاركت داشته و خواهند داشت.
وي افزود: مطمئن هستيم ملت ايران هفتم اسفند، انتخابات پرشور و سرنوشت سازي را رقم خواهند زد.
اقليت هاي ديني پنج نماينده در مجلس شوراي اسلامي دارند كه دو تن آنها از ارامنه ( تهران و شمال - اصفهان و جنوب كشور) مي باشند.
حدود هفت هزار نفر از ارامنه كشور در استان اصفهان سكونت دارند كه بيشتر آنها در شهرستان اصفهان مقيم هستند.
انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري در استان اصفهان در 15 حوزه انتخابي اصلي و 35 حوزه انتخابي فرعي برگزار خواهد شد.
تعداد نمايندگان منتخب استان اصفهان 20 نفر به احتساب يك نفر اقليت مذهبي ارامنه جنوب است و تعداد نمايندگان اين استان در مجلس خبرگان رهبري پنج نفر مي باشند.
دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي همزمان با انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري روز جمعه هفتم اسفند سال جاري در سراسر كشور برگزار خواهد شد.
2093