نماينده مجلس:لايحه ايجاد منطقه آزاد بوشهردرمجلس نهم تصويب خواهد شد

بوشهر-ايرنا- نماينده مردم دشتي وتنگستان درمجلس شوراي اسلامي گفت: لايحه ايجاد منطقه آزاد تجاري - صنعتي بوشهر براي باردوم درمجلس نهم مطرح و به تصويب نمايندگان خواهد رسيد.

حجت الاسلام سيدمحمد مهدي پور فاطمي روز دوشنبه درگفت گو با ايرنا افزود: علت تصويب نشدن لايحه دولت براي ايجاد و توسعه مناطق آزاد كشور درجلسه روز گذشته مجلس شوراي اسلامي، تجميع چند منطقه در يك لايحه و اختلاف هاي برخي نمايندگان مجلس با مهندس تركان بود كه درهفته هاي اخير نتوانست راي دو سوم نمايندگان را كسب كند.
وي يادآورشد:يكي ديگر از دلايل رد اين لايحه در مجلس افزايش تعداد لايحه هاي مناطق آزاد تجاري در ماههاي اخير در مجلس و ضميمه كردن بعضي از مناطق ديگر به مناطق آزادتجاري و توسعه مناطق آزاد قبلي است.
نماينده مردم دشتي و تنگستان در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد:اگر لايحه منطقه آزاد تجاري - صنعتي بوشهر به صورت تفكيك شده و به صورت عادي به صحن علني مجلس مي آمد راي لازم را به دست مي آورد.
پور فاطمي تصريح كرد: اين لايحه پس از بررسي دركميسيون و اصلاح براي بار دوم به صحن مجلس براي تصويب ارائه خواهد شد.
وي گفت: لايحه هاي ايجاد منطقه هاي آزاد كشور با پيگيري نمايندگان در مجلس نهم به صحن مجلس برخواهد گشت و در فرصت پيش رو به آن راي موافق خواهند داد.
پورفاطمي افزود: با كمال تاسف بعضي افراد درفضاي مجازي اعلام كرده اندكه بنده درهنگام راي گيري ومطرح شدن اين طرح درمجلس نبوده ام كه اين شايعه كذب محض است .
وي يادآورشد: من روز گذشته از ساعت 8 صبح درمجلس حضور داشتم و به شدت با نمايندگان پيگير جدي تصويب اين لايحه بوديم كه اين لايحه راي اكثريت نمايندگان را كسب كرد، اما به دليل اينكه اين لايحه با كليات برنامه پنجم توسعه مغايرت داشت نياز به كسب دو سوم آراء نمايندگان بود.
7206 / 6045 /1596