مسئول وزارت جهاد كشاورزي :اجازه واردات هيچ ميوه اي را نخواهيم داد

ساري-ايرنا-مدير كل دفتر ميوه هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري وزارت جهاد كشاورزي گفت: به هيچ عنوان اجازه واردات ميوه به داحل كشور نخواهيم داد ،مگر اينكه ميوه اي نداشته باشيم و يا كمبودي بر اساس واقعيت گزارش شود.

ابوالقاسم حسن پور شامگاه دوشنبه در آئين گشايش جشنواره ملي مركبات در محل نمايشگاه بين المللي قائمشهر به خبرنگاران افزود: سالانه 17ميليون تن از دو ميليون و 600 هزار هكتار باغ كشور انواع ميوه توليد مي شود.
وي با بيان اينكه سرانه توليد ميوه در ايران 200 كيلو گرم به ازاي هر نفر است ، گفت: اين سرانه در دنيا 80 كيلو گرم است.
وي با تاكيد بر اين نكته كه به هيچ عنوان اجاز واردات ميوه به داحل كشور نخواهيم داد مگر اينكه ميوه اي نداشته باشيم و يا كمبودي بر اساس واقعيت گزارش شود، بيان داشت: ايران در توليد مركبات نيز رتبه ممتازي در دنيا دارد.
وي به توليد سالانه 4.5ميليون تن مركبات در ايران اشاره كرد و گفت: سرانه توليد مركبات ايران پنج برابر متوسط سرانه دنيا است .
مدير كل دفتر ميوه هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري وزارت جهاد كشاورزي گفت: متوسط توليد مركبات در جهان 10 كيلو گرم است در حالي كه اين رقم در ايران 50 كيلو گرم است.
وي گفت: اجازه واردات حتي يكدانه مركبات را به داخل كشور نخواهيم داد و فقط بايد از توليد حفاظت كنيم.
حسن پور اصلاح باغات را در اولويت وزارت جهاد كشاورزي دانست و گفت: توسعه باغات مركبات را مد نظر قرار نخواهيم داد.
وي ارتقاي سطح توليد و افزايش عملكرد توليد در واحد سطح را مورد تاكيد قرار داد و گفت: : عملكرد توليد مركبات در هرهكتار در كشور 17درصد بيشتر از متوسط توليد در دنيا است .
مدير كل دفتر ميوه هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري وزارت جهاد كشاورزي به اهميت قيمت مركبات كه مورد رضايت توليد كننده و مصرف كننده اشاره كرد و اظهار داشت: قيمت مركبات در دو سال اخير راضي كننده بوده است.
وي تصريح كرد: تعاوني ها و باغداران ياري كنند تا حتي يك دانه پرتقال وارد كشور نشود .
حسن پور توليد نهال سالم براي كاهش هزينه توليد را مهم توصيف كرد و گفت: نظارت و حمايت جدي در توليد سالم داريم.
**كم كردن تعرفه گمرگي صادرات مركبات به روسيه
مدير كل دفتر ميوه هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري وزارت جهاد كشاورزي گفت: در حال حاضر مشكلات صادرات محصولات مركبات به نحوه حمل و نقل ، نگهداري و بالا بودن تعرفه گمرگات است.
وي گفت: اكنون روسيه به ازاي هر كاميون 22تني مركبات صادراتي چهار هزارو 800دلار گمرگي دارد كه در تلاش هستيم كه اين عدد كم شود.
مدير كل دفتر ميوه هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري وزارت جهاد كشاورزي از رسانه ها خواست تا شهردارهاي كشور را مجاب كنند تا به احترام كشاورزان هر ماه يك روز از بيلبورد هاي تبليغاتي را براي توليدات محصولات كشاورزي داحلي را تبليغات كنند.
به گزارش ايرنا جشنواره ملي مركبات مازندران از امشب به مدت چهار روز ادامه دارد.
مازندران سالانه با توليد بيش از دو ميليون 100هزار تن تا 50 درصد مركبات كشور را تامين مي كند.ك/3
6990/6097