بازتاب دیوارهای مهربانی ایرانیان در مطبوعات ایتالیا

رم - ایرنا -ترویج دیوارهای مهربانی در ایران به منظور كمك به نیازمندان از سوی تشكل های مردم نهاد در رسانه ها و مطبوعات ایتالیا بازتاب داشته است.

به گزارش ایرنا، تارنمای روزنامه ایتالیایی لارپوبلیكا روز دوشنبه در گزارشی مصور از این دیوارها نوشت: بخش هایی از دیوارهای شهرهای مختلف ایران به نیازمندان اختصاص یافته است.
این تارنما با انتشار 23 تصویر از دیوارهای مهربانی در ایران با عنوان «دیوار مهربانی در ایران برای نیازمندان» آورد: «نیاز نداری بذار، نیاز داری بردار» پیامی است كه بر روی آنچه در شهرهای مختلف ایران با عنوان «دیوار مهربانی» پا گرفته است، دیده می شود.
این روزنامه نوشت: دیوار مهربانی، بخشی از یك دیوار در شهر است كه بر روی آن قلاب هایی ساده برای آویزان كردن لباس، تعبیه شده است. در حاشیه دیوار مهربانی نوشته هایی مشاهده می شود كه از مردم دعوت می كند تا آنچه را كه بدان نیاز ندارند برای نیازمندان بر روی قلاب ها آویزان كنند.
لارپوبلیكا نوشت: به نظر می رسد كه ایده دیوار مهربانی برای نخستین بار در شهر مشهد و توسط افرادی كه مایل نیستند شناخته شوند، تحقق یافته و پس از انتشار نخستین تصاویر مربوط به آن در شبكه های اجتماعی، به سرعت به دیگر شهرهای ایران گسترش یافته است.
نوعدوستی و كمك به نیازمندان از خصوصیات بارز ایرانیان بوده كه در اروپا نیز زبانزد است.
اروپام**461**9109**1010