افزايش 20 درصدي توليد جوجه يك روزه در  استان اردبيل

اردبيل - ايرنا - معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل از افزايش 20 درصدي توليد جوجه يك روزه در اين استان خبر داد.

به گزارش ايرنا از روابط عمومي جهاد كشاورزي اردبيل ، بهلول تكلوي روز دوشنبه گفت: اين استان از تعداد 35 فارم مرغ مادر گوشتي 22 فارم فعال دارد كه از اين تعداد يك ميليون و 260 هزار قطعه در حال پرورش و توليد مرغ مادر گوشتي است.
او گفت: ساير فارم هاي مزارع مرغ مادر گوشتي استان گله خود را حذف كرده و براي ذخيره جوجه يكروزه مرغ مادر گوشتي به اداره كل دفتر امور طيور معرفي شده اند و همچنين تخم مرغ نطفه دار و جوجه توليد شده در مزارع مرغ مادر گوشتي در هفت ماه گذشته 51 ميليون و 631 هزار و 498 عدد جوجه يكروزه توليدي ، 37 ميليون و 26 هزار و 9 قطعه و جوجه يكروزه توليدي كارخانه هاي جوجه كشي 13 ميليون و 575 هزار و 126 قطعه و تخم مرغ نطفه دار خوابانيده شده 17 ميليون و 134 هزار و 62 عدد است.
تكلوي ادامه داد: ميزان صادرات جوجه يكروزه گوشتي در هشت ماه سال جاري دو ميليون و 729 هزار و 500 قطعه و تخم مرغ نطفه دار نيز هفت ميليون و 208 هزار و 840 عدد است كه به كشورهاي جمهوري آذربايجان ، افغانستان ، عراق و ازبكستان صادر شده است.
6018