تعداد ثبت نام كنندگان از خدابنده برای مجلس شورای اسلامی به پنج نفر رسید

زنجان - ایرنا - رئیس مركز حوزه انتخابیه شهرستان خدابنده گفت: تعداد داوطلبان ثبت نام كرده از این شهرستان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی به پنج نفر رسید.

باب الله فتحی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: طی سه روز گذشته هشت نفر از خدابنده اقدام به ثبت نام كرده اند كه مدارك سه نفر از آنان ناقص بود.
رئیس مركز حوزه انتخابیه و فرماندار شهرستان خدابنده گفت: امروز/30آذر/ در سومین روز از ثبت نام داوطلبان برای مجلس شورای اسلامی سه نفر ثبت نام كردند مدارك یك خانم داوطلب ناقص بود و ثبت نام دو داوطلب دیگر قطعی شد.
زنجان صاحب یك كرسی در مجلس خبرگان و پنج كرسی در مجلس شورای اسلامی است.
از حوزه انتخابیه زنجان و طارم دو نفر، یك نفر از حوزه انتخابیه ابهر، خرمدره و سلطانیه، یك نفر از حوزه انتخابیه ماهنشان و ایجرود و یك نفر از شهرستان خدابنده به مجلس شورای اسلامی راه می یابند.
انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی همزمان هفتم اسفند سال جاری برگزار خواهد شد.
ثبت نام از داوطلبان برای مجلس شورای اسلامی از 28 آذر آغاز شده است و تا چهار دی ادامه خواهد داشت.
7325/6085