آغاز پرداخت یارانه صادرات سیب زمینی /هركیلو گرم 1500 ریال

تهران- ایرنا- وزارت جهاد كشاورزی اعلام كرد : براساس سیاست توسعه بازارهای صادراتی ، پرداخت یارانه یكهزار و 500 ریالی به ازای صادرات هر كیلوگرم سیب زمینی آغاز شد.

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارتخانه مزبور ، سیاست حمایتی جهاد كشاورزی در كمك به صادرات و توسعه بازارهای صادراتی محصولات كشاورزی مازاد بر نیاز داخل، یارانه یكهزار و 500 ریالی برای صادرات هر كیلوگرم سیب زمینی برخوردار می شوند.
صادركنندگان حقیقی و حقوقی(خصوصی یا تعاونی) كه تاریخ خروج درج شده در پشت پروانه صادراتی آنها از اول بهمن 93 به بعد باشد ،باید برای تكمیل مدارك دریافت یارانه صادراتی سیب زمینی به سازمان جهاد كشاورزی استان صادركننده كارت بازرگانی مراجعه كنند.
وزارت جهاد كشاورزی در دولت یازدهم، مجموعه ای از سیاست ها و برنامه ها را به منظور پشتیبانی از تولید داخلی و فراهم سازی زمینه های توسعه بازارهای صادراتی در دستور كار قرار داده است.
گسترش تعاملات بین المللی و ایجاد زیرساخت های لازم توسط وزارتخانه به مورد اجرا درآمده و با افزایش همكاری های بین المللی ، نسبت به امضای تفاهم نامه و موافقت نامه های بهداشت دامی و گیاهی با كشورهای هدف اقدام كرده است.
مطابق این برنامه ها، بیش از 400 هزارتن سیب زمینی مازاد بر نیاز داخل ، تاكنون صادر شده و همچنین برای اولین بار ركورد صادرات 150 هزارتن مرغ و تخم مرغ به ثبت رسیده است.
اقتصام(1)**2022** 1559