آمادگي دانشگاه پيام نور براي همكاري مشترك با نيروي دريايي ارتش

تهران-ايرنا-در ديدار فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي با رئيس دانشگاه پيام نور اين دانشگاه آمادگي خود را براي همكاري مشترك با نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا از روابط عمومي دانشگاه پيام نور، امير دريادار سياري فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران با رستمي ابوسعيدي رئيس دانشگاه پيام نور ديدار كرد.
علي اصغر رستمي ابوسعيدي در اين ديدار ضمن اشاره به ظرفيت ها و توانمندي هاي ارزشمند دانشگاه پيام نور گفت: دانشگاه پيام نور به عنوان بزرگ ترين دانشگاه دولتي كشور، از پتانسيل مطلوبي براي ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي برخوردار است كه مي تواند در تمامي زمينه هاي پژوهشي مورد نياز نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران همكاري داشته باشد.
رئيس دانشگاه پيام نور بر گسترش همكاري مشترك بين دانشگاه پيام نور و نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرد و اظهار داشت: قطعا اين همكاري منشاء خدمات ارزنده اي براي جامعه دانشگاهي پيام نور و كشور خواهد بود.
امير دريادار سياري فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران نيز آمادگي خود را براي همكاري دوجانبه در جهت اعتلاي هر بيشتر نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد.
فراهنگ**9187**1569