ثبت نام ۲۶ داوطلب در انتخابات خبرگان و مجلس شوراي اسلامي در خراسان شمالي

بجنورد - ايرنا - از آغاز ثبت نام دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و پنجمين دوره خبرگان رهبري تا كنون ۲۶ نفر جهت حضور در اين دوره انتخابات در خراسان شمالي ثبت نام كرده اند.

به گزارش ايرنا به نقل از اداره كل روابط عمومي استانداري؛ دبير ستاد انتخابات استان و مديركل سياسي وانتخابات استانداري با بيان اين خبر اظهار داشت:3 نفر در مجلس خبرگان براي حوزه انتخابيه خراسان شمالي و 23 نفر در مجلس شوراي اسلامي كه 17 نفر از حوزه انتخابيه بجنورد، راز و جرگلان، گرمه ، جاجرم و مانه و سملقان و 2 نفر از حوزه انتخابيه اسفراين و 4 نفر از حوزه انتخابيه شيروان ثبت نام كرده اند.
خيرالله ترخاني اظهار داشت:22 نفر از اين تعداد مرد و يك نفر زن نيز براي مجلس شوراي اسلامي و3 نفر مردبراي مجلس خبرگان ثبت نام كرده اند و تاكنون ثبت نام 25 نفر قطعي شده و يك نفر در حال تكميل مدارك خود مي باشند.
وي ادامه داد: تنهادرامروز 2 نفر براي خبرگان رهبري و 10 نفر براي مجلس شوراي اسلامي ثبت نام قطعي شده اند.
استان خراسان شمالي داراي چهار كرسي نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي است و شهرستان فاروج نيز مشتركا با شهرستان قوچان استان خراسان رضوي يك نماينده دارد.
همچنين استان خراسان شمالي در مجلس خبرگان رهبري داراي يك نماينده است.
حدود 900 شعبه در خراسان شمالي براي اين دوره از انتخابات تشكيل خواهد شد و 13 هزار نفر نيز عوامل اجرايي و انتظامي انتخابات را بر عهده خواهند داشت.
در انتخابات مجلس خبرگان رهبري 19 حوزه و در انتخابات مجلس شوراي اسلامي 17 حوزه در استان خراسان شمالي در نظر گرفته شده است.
خراسان شمالي در انتخابات دوره هاي گذشته مشاركتي بيش از ميانگين كشوري داشته است.
حدود 60 درصد از جمعيت 900 هزار نفري خراسان شمالي واجد شرايط راي در انتخابات 94 هستند.
6003/ 6042