201 داوطلب انتخابات مجلس شوراي اسلامي در استان اصفهان ثبت نام كردند

اصفهان - ايرنا - رئيس كميته اطلاع رساني ستاد انتخابات استان اصفهان گفت: تا پايان سومين روز ثبت نام نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي 201 داوطلب در اين استان ثبت نام كردند.

احمدرضا ضيايي دوشنبه شب در گفت وگو با ايرنا افزود: در سومين روز ثبت نام نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي 80 داوطلب با مراجعه به فرمانداريهاي استان و حوزه هاي فرعي انتخابيه شهرستان هاي اصفهان ثبت نام كردند.
وي اظهاركرد: با ثبت نام اين افراد، مجموع شمار داوطلبان انتخابات مجلس شوراي اسلامي تا پايان سومين روز به 201 داوطلب افزايش يافت كه 17 نفر آنها خانم و 184 نفر آقا مي باشند.
رئيس كميته اطلاع رساني ستاد انتخابات استان اصفهان از حوزه هاي انتخابيه كاشان، شاهين شهر، سميرم، نجف آباد و لنجان به عنوان حوزه هايي نامبرد كه بيشترين داوطلب در آنها ثبت نام شده است.
وي افزود: در حوزه هاي انتخابيه كاشان، سميرم، نجف آباد، شاهين شهر هريك 12 نفر و از حوزه لنجان 10 نفر براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي ثبت نام كرده اند.
ضيايي اضافه كرد: همچنين دو نفر از حوزه انتخابيه ارامنه اصفهان و جنوب كشور در فرمانداري اصفهان ثبت نام كرده اند.
وي همچنين از نام نويسي شش داوطلب در پنجمين روز ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبري در حوزه انتخابيه استان اصفهان خبر داد و افزود: تا پايان پنجمين روز ثبت نام از نامزدهاي انتخابات مجلس خبرگان رهبري 26 نفر براي حوزه انتخابيه استان اصفهان نام نويسي كردند كه 22 روحاني، دو غير روحاني و دو خانم مي باشند.
انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري در استان اصفهان در 15 حوزه انتخابي اصلي و 35 حوزه انتخابي فرعي برگزار خواهد شد.
تعداد نمايندگان منتخب استان اصفهان 20 نفر به احتساب يك نفر اقليت مذهبي ارامنه جنوب است و تعداد نمايندگان اين استان در مجلس خبرگان رهبري پنج نفر مي باشند.
دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي همزمان با انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري روز جمعه هفتم اسفند سال جاري در سراسر كشور برگزار خواهد شد.
2093