نجات دو بالابان از چنگال قاچاقچيان پرنده در اسفراين

اسفراين – ايرنا – رئيس اداره محيط زيست اسفراين گفت: دو دوستدار محيط زيست در اين شهرستان 2پرنده شكاري (گونه بالابان )از خانواده شاهين سانان را از چنگال قاچاقچيان پرنده نجات و به اين اداره تحويل دادند.

حميد فخراني روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار كرد: دو شهروند اسفرايني دوستدار محيط زيست در حال عكاسي در حوالي روستاي امين آباد اسفراين بودند كه متوجه حضور افراد مشكوكي در آن مكان مي شوند كه با نزديك شدن به محل اين شكارچيان غير مجاز از محل مي گريزند.
وي افزود: اين افراد موفق به زنده گيري پرندگان كه دام شكارچيان گرفتار شده بودند مي شوند و آن را به اداره محيط زيست اسفراين تحويل مي دهند.
فخراني افزود: شكارچيان اين پرندگان اغلب افرادغير بومي از جنوب كشور هستند كه براي شكار آنها به اين مناطق مي آيند و با انتقال اين پرندگان به شهرهاي جنوبي آنها را به كشورهاي عربي قاچاق مي كنند.
رئيس اداره محيط زيست اسفراين افزود: امسال سه كومه پرنده گيري در شهرستان شناسايي و تخريب شده است.
وي با بيان اينكه ارزش‌هاي تفريحي، اقتصادي و زيبايي پرندگان به اندازه‌اي است كه اهميت حفاظت از آنها را بيشتر مي كند، افزود: پرندگان هميشه يكي از عناصر اصلي موجود در طبيعت به شمار مي‌آيند و به عنوان يكي از عوامل اصلي متعادل كننده طبيعت در زمينه كنترل جمعيت جوندگان محسوب مي شوند.
وي افزود:اين پرنده پس از چند روز مراقبت در اداره محيط زيست اين شهرستان در طبيعت رها سازي مي شود .
بالابان شاهيني است جسور و بزرگ با دمي بلند و بال ها يي كشيده كه بسيار مورد توجه قوش بازان مي باشد، سطح پشتي و بال هايش به رنگ قهوه اي با خال هاي راه راه نخودي، پوش پرهاي گونه، گلو و سينه اش سفيد و سطح شكمي اش سفيد و داراي خال هال سياه است. تارك و پس سرش به رنگ قهوه اي روشن و گاهي همراه بارگه هاي نخودي مي باشد و نوار شاربي باريك و دراز و حلقه چشمي زرد رنگي دارد.
در مناطق نيمه بياباني، صخره هاي مرتفع، دامنه كوهستان هاي سنگي و دشت هاي سنگلاخي زيست مي كند. بين صخره ها يا بر روي درختان آشيانه ساخته و گاهي نيز از آشيانه قديمي پرندگان ديگر استفاده مي كند.
اسفراين داراي غني ترين مناطق زيست محيطي خراسان شمالي است و دو پارك ملي و دو منطقه حفاظت شده سالوك و ساريگل در اين شهرستان واقع است.
شهرستان 127 هزار نفري اسفراين در 60كيلومتري جنوب شرقي بجنورد مركز خراسان شمالي قرار دارد.
7189/ 6042