53 نفر از زنجان برای رقابت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام كرده اند

زنجان - ایرنا - مدیركل انتخابات استانداری زنجان گفت: طی سه روز گذشته از آغاز ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی، تعداد ثبت نام كنندگان این استان به 53 نفر رسید.

بهروز مهدوی شامگاه دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در پنجمین روز از آغاز ثبت نام انتخابات مجلس خبرگان رهبری تعداد افراد ثبت نام شده از استان زنجان به شش نفر می رسد.
وی یادآورشد: یك نفر از این تعداد در وزارت كشور و پنج نفر در حوزه انتخابیه زنجان برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام كرده اند.
مهدوی اظهار كرد: تعداد افرادی كه برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری طی روز جاری برابر با 30 آذر ثبت نام كرده اند به دو نفر می رسید.
مدیركل انتخابات استانداری زنجان گفت: برای مجلس شورای اسلامی تعداد بانوان ثبت نام شده به هشت نفر و آقایان به 45 نفر می رسد.
وی خاطر نشان كرد: مجموع افرادی كه امروز دوشنبه در سومین روز ثبت نام مجلس شورای اسلامی در استان زنجان ثبت نام كرده اند، 18 نفر بود كه یك نفر از آنان زن و 17 نفر مرد هستند.
مهدوی ادامه داد: از حوزه انتخابیه زنجان 13 نفر و در مجموع طی سه روز گذشته 33 نفر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام كرده اند.
مدیركل انتخابات استانداری زنجان گفت: از حوزه انتخابیه ابهر در سومین روز یك نفر و در مجموع 10 نفر، از حوزه انتخابیه خدابنده امروز دو نفر و طی سه روز گذشته شش نفر برای رقابت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام كرده اند.
وی افزود: از حوزه انتخابیه ماهنشان در سومین روز ثبت نام دو نفر و طی سه روز گذشته چهار نفر ثبت نام كرده اند.
زنجان صاحب یك كرسی در مجلس خبرگان رهبری و پنج كرسی در مجلس شورای اسلامی است.
از حوزه انتخابیه زنجان و طارم دو نفر، یك نفر از حوزه انتخابیه ابهر، خرمدره و سلطانیه، یك نفر از حوزه انتخابیه ماهنشان و ایجرود و یك نفر از شهرستان خدابنده به مجلس شورای اسلامی راه می یابند.
انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی همزمان هفتم اسفند سال جاری برگزار خواهد شد.
3001/6085