ورود نمایندگان شورشیان سودان جنوبی به پایتخت برای تشكیل دولت وحدت ملی

تهران - ایرنا - نمایندگان شورشیان سودان جنوبی روز دوشنبه برای آغاز روند تشكیل دولت انتقالی وحدت ملی وارد شهر جوبا پایتخت این كشور شدند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از جوبا، موافقت شورشیان با شركت در مذاكرات صلح، گام مهمی برای پایان دادن به 2 سال جنگ داخلی در سودان جنوبی به شمار می رود.
«ریك ماچار» رهبر شورشیان سودان و دیگر مقام های ارشد مخالفان دولت، این هیات را همراهی نمی كنند.
در همین حال، «آتنی وك آتنی» سخنگوی ریاست جمهوری سودان جنوبی گفت كه طرفین قرار است به جای شركای جنگی، شركای صلح باشند.
جنگ داخلی در سودان جنوبی از دسامبر سال 2013 آغاز شد، زمانی كه «سالوا كی یر» رییس جمهوری این كشور «ریك ماچار» معاون سابق خود را به طراحی كودتا متهم كرد.
تاكنون چند توافق برای پایان دادن به جنگ داخلی در سودان جنوبی منعقد شده است، اما طرفین بارها یكدیگر را به نقض آن متهم كرده اند.
از سویی درگیری در سودان جنوبی همچنان ادامه دارد و اكنون دامن چند گروه شبه نظامی را كه اعتنایی به توافقنامه های مكتوب صلح نمی كنند، گرفته است.
طرفین درگیر در سودان جنوبی به قتل عام قومیتی، بهره كشی از كودكان و كشتن آنها و موارد گسترده ای تجاوز به عنف، شكنجه و بی خانمان كردن اجباری غیرنظامیان برای پاكسازی مناطق تحت اختیار مخالفان خود متهم شده اند.
ناآرامی در سودان جنوبی، بحرانی انسانی را در این كشور رقم زده به طوری كه 2 میلیون و 300 هزار نفر مجبور به ترك خانه و كاشانه خود شده اند و 4 میلیون و 600 هزار تن نیز به كمك های غذایی فوری نیاز دارند.
همچنین دهها هزار نفر در جریان درگیری های سودان جنوبی كشته و اقتصاد این كشور نابود شده است.
كارشناسان سازمان ملل درخصوص خطر بروز قحطی در این كشور در صورت ادامه جنگ و ناآرامی هشدار داده اند.
خاورم**9109**1010