فرماندارديلم: دولت خدمات بي شائبه اي در روستاها ارايه كرده است

گناوه-ايرنا- فرماندار ديلم گفت: دولت تدبير واميد خدمات بي شائبه اي براي مردم كشور بخصوص روستائيان انجام داده است.

به گزارش ايرنا، حسن اسماعيلي روز دوشنبه در آيين معارفه رئيس اداره آب وفاضلاب روستايي اين شهرستان افزود: گازرساني ، احداث زمين ورزشي چمن مصنوعي و بوستانهاي اميد گوشه اي از خدمات دولت تدبير واميد در روستاهاي اين شهرستان است كه با تدبير استاندار بوشهر و مسئولان مربوطه عملياتي شده است.
وي گفت: درحوزه آب روستايي مردم اين منطقه مشكلي نداشته اند و اين مهم نشان از مديريت آب و فاضلاب روستايي اين شهرستان بوده است.
فرماندار ديلم بيان كرد: مردم شهرستان ديلم مردمي قدرشناس و فهيم هستند و هر كس قلم وقدمي براي اين شهرستان برداشت به نيكي از او ياد مي كنند.
مديرعامل آب و فاضلاب روستايي استان بوشهر هم گفت: تغيير وتحولات درسطح مديران ادارت ازبرنامه هاي اين مجموعه است كه هدف آن بهره مندي شهرستانها ازتوانمندي هاي آنها است.
طاهريان افزود : در دولت يازدهم با تخصيص اعتبارات مناسب وخدمات انجام شده وكارهاي كارشناسي شده دولت در روستاها سبب ماندگاري روستاييان در مناطق خود شده است.
دراين جلسه شجاعي منش به عنوان سرپرست اداره آب و فاضلاب روستايي شهرستان ديلم منصوب و از خدمات غريب پور رييس سابق قدرداني شد.
شهرستان ديلم در شمال استان بوشهر قراردارد.ك/2
7215/6164/1656