داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در اروميه به 22 نفر رسيدند

اروميه - ايرنا - تعداد داوطلبان نمايندگي دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در شهرستان اروميه تا پايان روز سوم ثبت نام به 22 نفر رسيدند.

به گزارش ايرنا، در روز سوم ثبت نام از كانديداهاي مجلس شوراي اسلامي 11 نفر با حضور در فرمانداري اروميه، نامزدي خود را براي حضور در جمع كانديداهاي انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ثبت كردند.
اين در حالي است كه در روزهاي نخست و دوم ثبت نام به ترتيب هفت و چهار نفر براي نام نويسي به عنوان داوطلب انتخابات اسفند 94 نام نويسي كرده بودند.
ثبت نام از كانديداهاي دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از شنبه هفته جاري در فرمانداري اروميه همزمان با سراسر كشور آغاز شده و تا جمعه اين هفته ادامه دارد.
دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي همزمان با پنجمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري هفتم اسفندماه امسال برگزار مي شود.
در اجراي ماده 45 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ماده 21 آئين نامه اجرايي آن، به آگاهي مي رساند، ثبت نام از داوطلبان نمايندگي دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از روز شنبه مورخ 28/09/94 تا پايان روز جمعه مورخ 4/10/1394 جمعاً به مدت 7 روز به عمل خواهد آمد.
لذا داوطلبان مي توانند به منظور اعلام داوطلبي خود در مهلت تعيين شده با همراه داشتن مدارك ذيل به ستاد انتخابات كشور، فرمانداري هاي مراكز حوزه هاي انتخابيه، سفارتخانه ها يا كنسولگري ها يا نمايندگي هاي سياسي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور مراجعه و اقدام به تكميل فرم ثبت نام كنند.
1- اصل كارت ملي و سه نسخه تصوير آن.
2-اصل شناسنامه عكسدار و سه نسخه تصوير كليه صفحات آن .
3-عكس جديد 4 × 3 ده قطعه (ترجيحا با زمينه روشن)
4- اصل و تصوير آخرين مدرك تحصيلي و يا مدرك معادل كه معتبر باشد .
5- اصل و تصوير گواهي رسمي مبني بر قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل مشمول استعفاي موضوع ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي .
6-اصل و تصوير برگ پايان خدمت وظيفه عمومي و يا مدركي معتبر دال بر روشن بودن وضعيت مشموليت خدمت وظيفه عمومي .
به استناد ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند :
1- اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران .
2-تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران .
3-ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه .
4-داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن .
5- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه .
6- سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينايي ، شنوايي و گويايي .
7- حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام .
تبصره 1- داوطلبان نمايندگي اقليت هاي ديني مصرح در قانون اساسي از التزام عملي به اسلام ، مذكور در بند (1) مستثني بوده و بايد در دين خود ثابت العقيده باشند .
تبصره 3 ـ هر دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي معادل يك مقطع تحصيلي فقط براي شركت در انتخابات محسوب مي شود .
بر اساس قانون تفسير ماده (28) كه در تاريخ 12/5/1390 به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده، مدرك معادل تحصيلي در هر مقطع تحصيلي مدركي است كه واجد ارزش استخدامي باشد.
در ضمن به استناد تبصره 2 ماده 9 قانون ياد شده هيچ يك از داوطلبان نمايندگي نمي توانند در بيش از يك حوزه انتخابيه خود را نامزد نمايند.در غير اينصورت نامزدي آنان كلاً باطل و از شركت در انتخابات آن دوره مجلس محروم مي شوند.
همچنين به استناد ماده 46 قانون مذكور هر يك از داوطلبان نمايندگي مجلس مي توانند شخصاً و به صورت كتبي انصراف خود را به فرمانداري مركز حوزه انتخابيه و يا وزارت كشور اعلام نمايند و عدول از انصراف نيز پذيرفته نمي شود.
انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در سراسر كشور با موافقت شوراي محترم نگهبان در تاريخ 7 اسفند 94 برگزار مي شود، و زمان ثبت نام از داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي از تاريخ 28 آذرماه 94 به مدت يك هفته تعيين گرديده است.
به موازات ثبت نام از داوطلبين، هيأتهاي اجرايي در شهرستانها شكل گرفته و بررسي سوابق داوطلبان در مراجع چهارگانه ظرف مدت 5 روز از هر استعلام صورت مي گيرد.
زمان اعلام اسمي كانديداهاي تائيد صلاحيت شده:
پس از طي مراحل قانوني در تاريخ 27 بهمن ماه اسامي قطعي نامزدهاي تأييد شده انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي توسط وزارت كشور به مراكز حوزه هاي انتخابيه اعلام خواهد شد و يك روز بعد اين اسامي توسط فرمانداران حوزه هاي انتخابيه در اختيار عموم قرار خواهد گرفت.
زمان آغاز تبليغات:
زمان قانوني تبليغات انتخاباتي نامزدها و طرفداران آنها را از تاريخ 29 بهمن آغاز تا 5 اسفند ادامه خواهد داشت و روز 6 اسفند هر گونه فعاليت تبليغاتي براي نامزدها و طرفدارانشان ممنوع خواهد بود. 24 ساعت پس از پايان مهلت قانوني تبليغات يعني 7 اسفند انتخابات برگزار مي شود.
2093