دارندگان كارت مرزنشينان ايلام بايد عضو تعاوني هاي مرزنشيني شوند

ايلام - ايرنا - معاون امور بازرگاني و توسعه تجارت اداره كل صنعت، معدن و تجارت ايلام گفت: دارندگان كارت مرزنشينان اين استان كه عضو هيچ يك از تعاوني هاي اين طرح نيستند، در سريع ترين زمان ممكن براي عضويت در تعاوني ها به اين اماكن مراجعه كنند.

جميل شوهاني روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهاركرد: دارندگان كارت هاي مرزنشينان براي بهره گيري از مزايا و شارژ شدن كارت خود، بايستي به عضويت يكي از تعاوني هاي هشت گانه درشهرستان هاي مرزي استان درآيند.
وي افزود: دارندگان كارت ها بايد براي عضويت به تعاوني هاي فعال محل ثبت نام و دريافت كارت مرزنشيني در شهرستان هاي ايلام، مهران، دهلران و ملكشاهي مراجعه كنند، هرچند كه از نظر قانون هيچ منعي براي عضويت دارنده كارت در يك شهرستان ديگر استان نيز وجود ندارد، اما بهتر اين است كه دارندگان كارت به تعاوني هاي محل ثبت نام و سكونت خود مراجعه كنند.
شوهاني طبق قانون ميزان سود يا ضرر دهي تعاوني هاي مرزنشينان ارديبهشت هرسال با نظارت بازرسان اداره كل كار،تعاون و رفاه اجتماعي حسابرسي و مشخص مي شود كه در صورت سوددهي، ميزان سودحاصله عرضه از مراودات تجاري و صادرات و واردات به اعضاي تعاوني تقسيم مي شود.
وي ادامه داد: تقسيم سود حاصله با توجه به ميزان سهام اعضاي بوده و اين سود يا در قالب توزيع كالاي جنسي ارزان قيمت و يا رايگان است كه در صورت رايگان بودن در طول سال مبلغ اين اجناس از سود افراد كسر خواهد شد و يا اينكه سود به صورت نقدي به اعضاي تعاوني ها پرداخت مي شود.
به گفته شوهاني ميزان ضرر يا سوددهي تعاوني ها به فاكتورهاي مختلفي چون سقف تعيين شده سطح صادارت و واردات و فعاليت هاي تجاري، مقدار سهم ارزي و گستردگي فعاليت هاي اقتصادي و تجاري تعاوني ها دارد.
وي ياداورشد: از تعداد افزون بر 160 هزار كارت صادرشده مرزنشينان در استان تا كنون تعداد 125 هزار نفر ساماندهي شده و به عضويت تعاوني هاي فعال استان درآمده اند و تعدادي از كارت ها نيز به علت نبود نشاني دقيق پستي ثبت نام كنندگان عودت داده شده اند.
وي براي تعيين تكليف اين كارت ها نيز گفت: اين كارت ها بر اساس محل ثبت نام و كدپستي افراد، به يكي از تعاوني هاي شهرستان مربوطه ارسال مي شود و افراد ثبت نام كننده اي كه شرايط دريافت كارت آنها احراز و تاييد شده است و تا كنون كارت خود را دريافت نكرده اند با مراجعه به محل اوليه ثبت نام از تعيين تكليف كارت خود آگاهي يابند.
معاون امور بازرگاني و توسعه تجارت اداره كل صنعت، معدن و تجارت ايلام يادآورشد: چندي است خبري بين دارندگان كارت هاي مرزنشينان استان مبني بر توزيع اجناس خوراكي توسط تعاوني هاي طرح منتشر شده كه اين توزيع اقلام خوراكي تنها توسط يكي از تعاوني هاي استان انجام شده است.
وي با تاييد اين خبر گفت: اين تعاوني با توجه به ايجاد تغييراتي در بين هيات مديره و تعيين هيات مديره جديد اقدام به حسابرسي فعاليت هاي تجاري شركت خود كرد كه پس از تعيين ميزان صادرات و واردات، سود حاصله را به صورت اقلام و مايحتاج خوراكي بين اعضاي خود تقسيم كرد.
7172/6034