12 نفر براي انتخابات مجلس خبرگان رهبري از آذربايجان غربي ثبت نام كردند

اروميه - ايرنا - 12 نفر تا پايان روز پنجم ثبت نام از كانديداها، داوطلب حضور در مجلس خبرگان رهبري از آذربايجان غربي شده اند.

به گزارش خبرنگار ايرنا، امروز (دوشنبه ) نيز فعاليت ستاد انتخابات فرمانداري اروميه براي ثبت نام از كانديداهاي مجلس خبرگان رهبري ادامه يافت و دو نفر به جمع ثبت نام كنندگان اضافه شدند.
حجت الاسلام محمدرضا بابازاده و ماموستا قادر كردي دو نفري بودند كه امروز با حضور در ستاد انتخابات فرمانداري اروميه براي رقابت با ديگر كانديداها در راستاي حضور در مجلس خبرگان رهبري نام نويسي كردند.
در چهار روز گذشته نيز 10 نفر شامل آيت الله سيد علي اكبر قرشي، حجت الاسلام عسگر ديرباز، حجت الاسلام مجيد طاهري، آيت الله سيد محسن موسوي تبريزي، ماموستا عبدالرحمان خليفه زاده، ماموستا ابوبكر سليماني، حجت الاسلام محمد حسين باقري، حجت الاسلام صادق محقق حضرتي، آيت الله سيد ابوالحسن نواب و ماموستا امير خالدي با حضور در ستاد انتخابات وزارت كشور و يا فرمانداري اروميه ثبت نام كرده بودند.
علاوه بر اين ها دو نفر ديگر نيز امروز براي حضور در جمع كانديداهاي مجلي خبرگان رهبري ثبت نام كردند كه نام نويسي آنها به تاييد نهايي نرسيده است.
پنجمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري و دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي هفتم اسفندماه به صورت توام و همزمان برگزار مي شود.
شرايط و مدارك مورد نياز براي ثبت نام انتخابات مجلس خبرگان رهبري:
داوطلبان نمايندگي مجلس خبرگان رهبري شخصاً يا به وسيله نماينده خود كه كتباً معرفي شده باشد، مي توانند تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه - دوم دي ماه 94 - به مدت هفت روز در ساعات اداري به فرمانداري مركز حوزه انتخابيه يا وزارت كشور مراجعه كنند.
خبرگان منتخب مردم بر اساس ماده 3 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري بايد هنگام ثبت نام واجد شرايط زير باشند:
الف – اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي
ب – اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعضي مسائل فقهي را داشته باشد و بتواند وليّ فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد
ج – بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز
د – معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران
ﻫ - نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي
همچنين بر اساس تبصره 1 آن مرجع تشخيص دارا بودن شرايط فوق، فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي هستند.
در تبصره 2 نيز تاكيد شده است: افرادي كه رهبر معظم انقلاب – صريحاً و يا ضمناً – اجتهاد آنان را تأييد كرده باشد، از نظر علمي نياز به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان نخواهند داشت.
بر طبق تبصره 3، ضرورت ندارد كه نمايندگان، ساكن يا متولد حوزه انتخابيه خود باشند.
اين داوطلبان يا نمايندگان خود با معرفي نامه، ضمن تكميل پرسشنامه اعلام داوطلبي در هنگام ثبت نام بايد اصل شناسنامه عكس دار، چهارنسخه از تصوير تمامي صفحات شناسنامه و 12 قطعه عكس 4×6 را ارائه دهند.
براساس جدول زمان بندي و طبق ماده 23 آئين نامه اجرايي انتخابات مجلس خبرگان رهبري، زمان تبليغات داوطلبان نمايندگي اين مجلس از 22 بهمن تا 5 اسفند به مدت 14 روز تعيين شده است.
2093