شركت برق براي كاهش تلفات انرژي كنتورها را آزمايش مي كند

سنندج- ايرنا- مدير امور توزيع برق جنوب شهرستان سنندج از آزمايش كنتور و لوازم اندازه گيري در جهت كاهش تلفات انرژي در اين شهرستان خبر داد.

جمال الدين حسيني روز دوشنبه در گفت و گو با ايرنا با بيان اينكه در راستاي طرح جهادي كاهش تلفات در هشت ماه امسال تعداد پنج هزار دستگاه لوازم اندازه گيري مورد تست و بازرسي قرار گرفته است، از بركناري كنتورهاي معيوب و قديمي و جايگزيني آن با كنتورهاي سه تعرفه اي جديد خبر داد.
او گفت: با تدوين طرح جهادي كاهش تلفات در سال جاري و نويد دستيابي به هدف زير 10 درصد ابلاغي توانير از سوي مديريت توزيع برق شهرستان سنندج، همه واحدهاي زيرمجموعه از جمله خدمات مشتركين با برنامه ريزي و انتخاب راهبردهاي مطلوب در تحقق اين مهم تلاش كرده اند.
وي افزود: امسال پنج هزار دستگاه كنتور با هدف حصول اطمينان از كاركرد صحيح و جلوگيري از سرقت انرژي مورد بازرسي و آزمايش قرار گرفت كه از اين تعداد 21 مورد دستكاري و 140 كنتور خطادار كشف و اصلاح شد.
وي اعتبار صرف شده جهت اجراي اين طرح را 454 ميليون و 610 هزار ريال ذكر كرد و افزود: اين رقم از محل اعتبارات داخلي شركت تأمين شده است.
مدير امور توزيع برق جنوب سنندج در ادامه با اشاره به بركناري كنتورهاي قديمي و جايگزين آن با كنتورهاي سه تعرفه اي جديد گفت: 722 دستگاه انشعاب قديمي در سال جاري اصلاح و بركنار و به جاي آن كنتورهاي سه تعرفه اي ديجيتال نصب شد.
حسيني اظهار كرد: صحت كاركرد كنتور و تحقق اهداف پيك سايي از مهمترين مزاياي اجراي اين طرح در راستاي طرح جهادي كاهش تلفات است كه با اعتبار دو ميليارد و 257 ميليون و 820 هزار ريال انجام شده است.
او در ادامه گفت: با اعتبار داخلي 164ميليون و 630 هزار ريال تعداد 16 هزار و 463 مورد انشعاب هايلو با هدف شناسايي كنتورهاي معيوب و اطمينان از صحت كاركرد بررسي شد كه در نتيجه 81 فقره تعويض و 215 مورد تنظيم ساعت شدند.
وي هدف از آزمايش و بازرسي لوازم اندازه گيري مشتركين را حصول اطمينان از كاركرد صحيح لوازم اندازه گيري و تحويل انرژي الكتريكي مورد نياز مشتركين مطابق استانداردهاي شركت توزيع عنوان كرد.
وي همچنين اضافه كرد: در راستاي اجراي طرح كاهش تلفات، تست سه هزار كنتور و اصلاح 400 كنتور ديگر در دست اقدام است كه تا پايان سال جاري اجرايي خواهد شد.
امور توزيع برق جنوب سنندج داراي 78 هزار مشترك برق است كه 62 درصد از اين تعداد ديجيتالي و سه تعرفه اي هستند.
3033/1904