شمار داوطلبان ورود به مجلس شوراي اسلامي در استان قزوين به 28نفر رسيد

قزوين-ايرنا- در سومين روز از ثبت نام دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي 9 نفر از داوطلبان در حوزه هاي انتخابيه استان شامل قزوين- آبيك- البرز، تاكستان و بوئين زهرا-آوج ثبت نام كردند تا جمع تعداد نامزدها در مجموع به 28 نفر برسد.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا، امروز چهار نفر با حضور در فرمانداري قزوين از حوزه انتخابيه قزوين، آبيك و البرز داوطلب ورود به مجلس شوراي اسلامي شدند و همچنين دو تن از داوطلبين كه مدارك آنها ناقص بود، امروز ثبت نام خود را كامل كردند.
در حوزه انتخابيه بوئين زهرا و آوج نيز يك نفر براي شركت در انتخابات پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي داوطلب شد.
حوزه انتخابيه تاكستان نيز پس از دو روز كه ثبت نام كننده اي نداشت، امروز پذيراي دو داوطلب بود.
ثبت نام كنندگان امروز دوشنبه در سه حوزه انتخابيه استان قزوين همگي داوطلبان مرد بودند.
از جمع 28 نفري داوطلبين نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در استان قزوين دو نفر زن و ساير مرد هستند.
از اين 28 نفر بيست داوطلب متعلق به حوزه انتخابيه قزوين-آبيك- البرز، هفت داوطلب مربوط به حوزه بوئين زهرا-آوج و دو داوطلب نيز به حوزه انتخابيه تاكستان اختصاص داشته است.
ثبت نام داوطلبان دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي از روز شنبه آغاز شده است و تا جمعه چهارم دي ماه ادامه دارد.
داوطلبان براي ثبت نام در مهلت تعيين شده مي توانند در ساعات اداري با در دست داشتن مدارك لازم به ستاد انتخابات شهرستان هاي قزوين،بوئين زهرا و تاكستان مراجعه كنند.
استان قزوين هم اكنون داراي 4 نماينده در مجلس شوراي اسلامي است كه دو نفر از آن حوزه انتخابيه قزوين، آبيك و البرز و يك نفر حوزه بونين زهرا و آوج و يك نفر نيز از حوزه تاكستان است.
3013/ 6128