لایحه ایجاد منطقه آزاد سیستان و بانه مریوان به مجلس تقدیم شد

سنندج- ایرنا- دكتر حسن روحانی رئیس جمهوری، لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی سیستان و 'بانه مریوان' را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم كرد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این لایحه به دولت اجازه داده می شود در استان سیستان و بلوچستان منطقه آزاد تجاری - صنعتی سیستان و در استان كردستان منطقه آزاد تجاری - صنعتی بانه - مریوان را در محدوده هایی كه به تصویب هیئت وزیران می رسد، ایجاد نماید.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است:
یكی از ابزارهای لازم برای توسعه صادرات و ایجاد اشتغال در كشور، كاهش موانع قانونی است كه این امر از طریق تأسیس مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی میسر است. لذا به منظور رفع موانع رشد و توسعه و ایجاد رونق اقتصادی در برخی مناطق كشور، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:
'لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی سیستان و بانه – مریوان'
ماده واحده – به دولت اجازه داده می شود در استان سیستان و بلوچستان منطقه آزاد تجاری - صنعتی سیستان و در استان كردستان منطقه آزاد تجاری - صنعتی بانه - مریوان را در محدوده هایی كه به تصویب هیئت وزیران می رسد، ایجاد نماید. مناطق آزاد یادشده بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372- با اصلاحات بعدی آن، اداره خواهند شد.
1904