81 نفر در مازندران براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي نام نويسي كردند

ساري - ايرنا - رئيس ستاد انتخابات استان مازندران گفت : امروز 41 نامزد انتخابات مجلس شوراي اسلامي با حضور در ستاد برگزاري انتخابات شهرستان هاي استان مازندران نام نويسي كردند.

عليرضا يونسي روز دوشنبه افزود : شمار ثبت نام شدگان نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي از روز اول تا امروز 81 نفر مي باشد.
مازندران در مجلس شوراي اسلامي 12 كرسي دارد.
استان مازندران داراي 9 حوزه انتخابات درشهرستانهاي بهشهر ، ساري ، قائمشهر ، آمل ، بابل ، بابلسر ، نور ، نوشهر و تنكابن است و شهرستانهاي ساري ، بابل و قائمشهر داراي دو نماينده مي باشد.
يونسي افزود : همچنين امروز 7 نفر براي مجلس خبرگان رهبري نام نويسي كردند كه شش نفر در ساري و يك نفر در قم ثبت نام كرد.
وي گفت : شمار ثبت نام كنندگان مجلس خبرگان از حوزه انتخابيه ساري ( مازندران ) از ابتدا تاكنون در مجموع 12 نفر مي باشد.
تعداد نمايندگان استان مازندران در مجلس خبرگان رهبري چهار نفر است .
ثبت نام پنجمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري تا دوم دي ماه و دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي تا چهارم دي ماه ادامه دارد.
6097