پژوهشگران برگزيده دانشگاه صنعتي خواجه نصير معرفي شدند

تهران- ايرنا- مراسم معرفي و تجليل از پژوهشگران برتر دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با حضور معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم، معاون اداري مالي وزارت علوم، روساي اسبق و اعضاي هيات علمي اين دانشگاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار علمي ايرنا، 'مهدي احسانيان' معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه صنعتي خواجه نصير بعداز ظهر دوشنبه در مراسم معرفي و تجليل از پژوهشگران برتر اين دانشگاه گفت: در انتخاب برترين هاي پژوهشي دانشگاه، معيارهاي متعددي همچون اجراي پروژه هاي محصول محور، ميزان بالاي استناد به توليدات علمي، آمار مقالات توليدي و گرنت استادان توجه ويژه شده است.
براساس راي كميته داوران، در زمينه فعاليت هاي پژوهشي (گرنت) مهران ميرشمس عضو هيات علمي دانشكده مهندسي هوافضا، نصرت الله گرانپايه عضو هيات علمي دانشكده مهندسي برق و محمدرضا پيغامي عضو هيات علمي دانشكده رياضي موفق به كسب عنوان پژوهشگر برگزيده شدند.
كيوان كياني عضو هيات علمي دانشكده مهندسي عمران، عنوان پژوهشگر جوان برگزيده را به دست آورد و مسعود مشهدي حسينعلي عضو هيات علمي دانشكده مهندسي نقشه برداري، عنوان پژوهشگر برتر در حوزه طرح پژوهشي را از آن خود كرد.
در اين مراسم همچنين از كيوان كياني عضو هيات علمي دانشكده مهندسي عمران به عنوان پژوهشگر برگزيده در زمينه انتشارات علمي تجليل شد.
معاونت پژوهشي سازمان صنايع هوافضا و معاونت پژوهشي شركت صنايع الكترونيك ايران نيز به عنوان كارفرمايان برگزيده همكار دانشگاه صنعتي خواجه نصير در سال 94 معرفي و تجليل شدند.
همزمان با مراسم تجليل از پژوهشگران برتر دانشگاه صنعتي خواجه نصير، كلنگ احداث ساختمان جديد دانشكده مهندسي كامپيوتر اين دانشگاه نيز در محل پرديس شهيد رضايي به زمين زده شد.
علمي**1055**2017