مصوبه دولت درباره واگذاري مكان مناسب براي نصب ايستگاه هاي ميكرو ابلاغ شد

تهران-ايرنا-معاون اول رئيس جمهوري مصوبه دولت درباره واگذاري مكان مناسب براي نصب ايستگاه هاي ميكرو را به شركت هاي خدمات ارتباطي براي اجرا ابلاغ كرد.

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دولت،با تصميم هيئت وزيران كليه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتي مي توانند حق استفاده از مكان هاي مورد نياز شركت هاي ارايه دهنده خدمات تلفن همراه به مساحت (25) مترمربع را به شركت هاي مذكور واگذار كنند.
*متن مصوبه هيئت وزيران به شرح زير است:
1ـ كليه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتي، شركت هاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور و ساير شركت ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و همچنين نهادهاي عمومي غيردولتي، بانكها و شهرداري ها مي توانند حق استفاده از مكان هاي مورد نياز شركت هاي ارايه دهنده خدمات تلفن همراه داراي پروانه از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به مساحت (25) مترمربع به شركت هاي مذكور واگذار كنند و در درون ساختمان هاي بزرگ خود، ضمن واگذاري مكان مناسب جهت نصب ايستگاه هاي ميكرو به شركت هاي مذكور، ترتيبي اتخاذ كنند تا تردد براي كنترل و نگهداري ايستگاه هاي يادشده به سهولت انجام شود.
2- شركت هاي مذكور، هزينه‌هاي برق مصرفي ايستگاه هاي يادشده را پرداخت مي‌كنند.
3- مسئول نگهداري و مراقبت از سيستم مربوط با هماهنگي شركت هاي مذكور و دستگاه ذي‌ربط تعيين مي‌شود تا تداخلي در وظايف ايجاد نشود.
4- اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه شماره 35563/ت35337هـ مورخ 7/4/1385 مي شود.
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري اين مصوبه را در تاريخ 10/9/1394 براي اجرا به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ابلاغ كرد.
سيام**3070**1449