هويت بخشي به رفتارخشونت زاي مردانه  موجب تقويت آن مي شود

اردبيل -ايرنا - مديركل دفتر پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي بهزيستي گفت: هويت بخشي به رفتارهاي خشونت زاي مردانه موجب تقويت آن مي شود.

به گزارش خبرنگار ايرنا، شيرين احمدنيا روز دوشنبه در همايش ملي پيشگيري از خشونت خانگي افزود: در فرهنگ ايراني نمادهاي مردانه با خشونت همراه بوده و اين موضوع باعث مي شود نمايش عواطف و مهرباني از سوي مردان طرد شود.
وي بيان كرد: در خصوص زنان ودختران رفتارهاي خشونت زا حتي قبل از تولد رواج داشته وترجيح جنسيتي تولد پسر يكي از اين خشونت ها مي باشد.
مديركل دفتر پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي بهزيستي گفت : وابستگي هاي اقتصادي و اجتماعي يكي از دلايل بروز خشونت بر عليه زنان در كشور است ، نبود شغل باعث وابستگي زنان به مردان است و اين امر باعث قرار گرفتن زنان در شرايط خشونت شده است.
وي گفت: خشونت شامل انواع خشونت هاي رفتاري ، رواني و اجتماعي و اقتصادي بوده كه با تحسين در جامعه اين رفتارها تقويت مي شود.
احمدنيا با تعريف خشونت به عنوان يك تجربه مشترك بين همه افراد گفت: با اينكه همه انسان ها خشونت را تجربه مي كنند ، ولي ممكن است نسبت هاي خشونت تفاوت داشته باشد، بروز خشونت باعث مي شود يكي از طرفين اين پديده را تحمل وطرف ديگر آن را ابراز كند كه تقويت مسائل فرهنگي مي تواند پاياني براي اين نوع خشونت ها باشد.
وي عدم پاسخگويي به نيازها را يكي ديگر از دلايل بروز خشونت در جامعه عنوان كرد و گفت: در حال حاضر يكي از دلايل بروز خشونت در خانواده ها كه به طلاق نيز منجر مي شود ، مخدوش شدن الگوي جنسي مناسب و سالم است.
وي بيان كرد: ترويج رفتار مدني و آموزش هاي شهروندي باعث ارتقاي اعتماد عمومي شده و ميزان گرايش افراد به خشونت را نيز كاهش مي دهد.
3006/6016