ضرورت افزايش آگاهي عمومي درباره كاربرد ليزر در تشخيص و درمان بيماري ها

تهران- ايرنا- رئيس مركز تحقيقات كاربرد ليزر در علوم پزشكي گفت: برداشت جامعه ما از ليزر تنها در زمينه زيبايي است، در حالي كه ليزر مي تواند در تشخيص زودرس سرطان ها و درمان بسياري از بيماري ها نقش بسزايي ايفا كند.

به گزارش خبرنگار علمي ايرنا، دكتر 'محمدرضا رزاقي' روز دوشنبه در نشست خبري كنگره تازه هاي ليزر پزشكي اظهار كرد: فناوري ليزر مي تواند در درمان بسياري از بيماري ها كه به درمان هاي متداول و دارويي جواب نمي دهند، بسيار موثر باشد.
وي افزود: در قياس با جراحي نيز ليزر در بسياري از موارد موثرتر است و مي تواند در جراحي هاي غيرتهاجمي به كار گرفته شود.
رزاقي اظهار كرد: بايد در اين زمينه اطلاع رساني شود كه ليزر روشي براي كمك به پزشك و جامعه در درمان بهتر و كم عارضه تر و موثرتر است و بايد شناخت پزشكان و عموم مردم نسبت به آن افزايش يابد.
به گفته دكتر رزاقي، در برخي موارد كاربران بدون هيچ شناختي نسبت به دانش ليزر و عوارض ناشي از استفاده نابجاي آن از دستگاه هاي ليزر استفاده مي كنند.
وي افزود: در همه امور پزشكي حتي اگر موازين علمي و نظامات قانوني رعايت شود، باز هم امكان بروز عوارض وجود دارد كه جزء خطاي پزشك به شمار نمي آيد، اما اگر افرادي كه هيچ دوره آموزشي نگذرانده و مجوز كار با ليزر را نداشته باشند و در حين كار بيمار با عوارضي مواجه شود، نياز به پيگيري قانوني دارد.
رئيس كنگره تازه هاي ليزر پزشكي به راه انداري شبكه ملي تحقيقات ليزر پزشكي در كشور اشاره كرد و گفت: اين شبكه تحت نظارت و هدايت معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي فعاليت مي كند و هدف آن اجراي نقشه راه ليزر كشور است كه از سال ها قبل طراحي و تدوين شده است. رزاقي ادامه داد: بومي سازي ليزر پزشكي در زمينه شناخت ساخت و كاربرد ليزر در رشته هاي مختلف علوم پزشكي و استاندارد سازي در همه ابعاد و همچنين تهيه برنامه هاي آموزشي براي رشته هاي مختلف پزشكي كه با علم ليزر در ارتباط هستند از اهداف اين شكبه ملي است.
رئيس مركز تحقيقات كاربرد ليزر در علوم پزشكي گفت: هدف ديگر اين شبكه اين است كه تمامي مراكز تحقيقاتي كه ارتباط موضوعي با ليزر دارند، مهندساني كه در زمينه ليزر در كشور فعاليت مي كنند ، شركت هاي توليد كننده و وارد كننده تجهيزات ليزر ، اساتيدي كه در ارتباط با ليزر فعاليت مي كنند، در يك مجموعه گرد هم آيند تا بتوان دانش ليزر را به صورت علمي تر در اختيار افرادي كه از اين علم بهره مي گيرند، قرار داد.
وي ادامه داد: به همين منظور كنگره ها، سمينارها و كارگاه هاي مختلفي در زمينه آموزش متخصصان مرتبط با ليزر و همچنين پزشكاني كه به تازگي وارد حوزه ليزر شده اند به عنوان يكي از فعاليت هاي اين شبكه هر ساله برگزار مي شود.
دهمين همايش انجمن علمي پزشكي ليزري ايران در سومين كنگره كاربرد ليزر در علوم پزشكي تحت عنوان كنگره تازه هاي ليزر پزشكي از هفتم تا نهم بهمن ماه در سالن شهيد غرضي بيمارستان ميلاد تهران برگزار مي شود.
علمي **1834**1540**3061**2017