تدارك 620 شعبه اخذ راي در قم در انتخابات پيش رو/ احتمال شمارش آرا به صورت الكترونيكي

قم- ايرنا- رئيس ستاد پشتيباني انتخابات قم از اختصاص 620 شعبه اخذ راي به منظور جمع آوري آراي مردم اين استان براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري خبر داد و گفت: براي اين شعبه هاي اخذ راي يك هزار و 240 صندوق شفاف در اين حوزه ها، پيش بيني شده است.

« اسماعيل رستمي » روز دوشنبه درحاشيه بازديد از ستاد انتخابات قم در گفت و گو با خبرنگاران خاطرنشان كرد: در صورت كمبود صندوق اخذ راي در شعب، تمهيدات لازم براي رفع مشكل و تامين نيازها پيش بيني شده است.
وي ادامه داد: بنابراقدامات انجام شده و دريافت مجوزهاي لازم، مشكلي براي تامين و ارسال صندوق هاي راي وجود ندارد.
رستمي خاطرنشان كرد: صندوق هاي اخذ راي انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري مشترك نيست و هيات اجرايي و نظارت نيز مشكلي براي اضافه كردن حوزه ها ندارد.
معاون توسعه مديريت ومنابع انساني استانداري قم با اشاره به احتمال نرم افزاري شدن شمارش آرا نيز گفت: درجلسه مناطق كه در وزارت كشور با حضور استان هاي همجوار تشكيل شده، امكانات اوليه براي اين اقدام(نرم افزاري شدن شمارش آرا) فراهم شده و اين نرم افزار به شوراي نگهبان ارائه مي شود و در صورت تاييد، در كشور اجرايي خواهد شد.
رستمي خاطرنشان كرد: اگر امكان عملياتي شدن شمارش نرم افزاري آرا در كشور انجام نشود، استان قم جزء كلان شهرهايي است كه شمارش آرا به صورت نرم افزاري در آن انجام مي شود.
وي يادآورشد: همزمان با تشكيل ستاد پشتيباني انتخابات در قم، كميته هاي زيرمجموعه آن سه كميته 'اي تي'، 'مالي' و 'تداركات' نيز فعال شدند وبا توجه به كمبودها و نواقص دوره هاي گذشته، يكي از تمهيدات اين بود كه ستاد انتخابات همه اقلام انتخاباتي را خريداري و به موقع به استان ها ارسال كند.
وي خاطرنشان كرد: با توجه به اقدامات وزارت كشور، در اين دوره ديگر استان ها در ارتباط با خريد لوازم اقلام اوليه انتخابات درگير نمي شوند و در زمينه تامين وسايل نقليه، پرسنل، پرينتر، لب تاپ و ساير نيازها مانند صندوق هاي راي تدابير لازم انديشيده شد.
رستمي خاطرنشان كرد: درقم نيز با ادارات و بانك هاي استان جلسات مختلفي گذاشتيم و همه وارد صحنه شدند تا كمبودهايي كه ممكن است در انتخابات به آنها نياز داشته باشيم را فراهم كنند.
وي ادامه داد: ستاد انتخاباتي استان آمادگي خود را اعلام كرده و اميد است حضور پرشور با مردم و همه گروه ها را در انتخابات داشته باشيم.
7401/ 1175/ 6133/