عزم مسئولان استان مركزي براي انتقال واحد آندسازي شركت ايرالكو جدي است

اراك - ايرنا - معاون هماهنگي امور عمراني استانداري مركزي گفت: عزم مسئولان استان براي انتقال واحد آندسازي شركت آلومينيوم ايران(ايرالكو) به شهرك صنعتي خيرآباد اراك با هدف كاهش آلودگي هاي زيست محيطي، جدي است.

عزيز فيلي روز دوشنبه در جريان بازديد از واحد آندسازي در حال ساخت شركت آلومينيوم ايران در شهرك صنعتي خيرآباد اراك افزود: انتقال واحد آند سازي از قبل تصويب شده ولي مسئولان دولت قبل با وجود مصوبه هاي لازم، عزم جدي در اين زمينه نداشتند.
وي با بيان اينكه زمين واحد آند سازي به جاي پنج سال پيش سال گذشته تحويل شده است، گفت: مقرر شده تا دستگاههاي اجرايي استان همكاري لازم را براي رفع مشكلات اين طرح و تسريع در اجراي آن داشته باشند.
وي گفت: همچنين مقرر شد در صورت تامين منابع مالي ظرف مدت 24 ماه كارخانه آند سازي به شهرك صنعتي خيرآباد منتقل شود و در غير اين صورت 36 ماهه اين اقدام انجام گيرد.
عضو هيات مدير و معاون شركت آلومينيوم ايران نيز در اين نشست گفت: تسريع در اجراي پروژه آندسازي به لحاظ زيست محيطي و فرايند توليد يكي از اولويتهاي اين شركت است.
داود باقري افزود: مهمترين مشكل اين شركت دراين خصوص بحث نقدينگي است و انتظار اين است كه دولت تدبير و اميد در اين راستا تسهيلات لازم را در اختيار ايرالكو قرار دهد.
معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري مركزي نيز در اين خصوص گفت: مسئولان شركت آلومينيم ايران بايستي هر چه سريعتر طرح هاي كارشناسي شده خود براي استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي را ارائه دهند.
ظفر افشون اظهار كرد: با توجه به رفع تحريم ها و گشايش در وضعيت اقتصادي كشور، پيگري لازم براي ارائه تسهيلات لازم به ايرالكو انجام خواهد شد.
اسماعيل تاج آباد رئيس شوراي اسلامي كلانشهر اراك نيز در اين نشست گفت: مصوبات موجود در خصوص رفع آلودگي شركت آلومينيوم ايران بايد اجرايي شود.
طرح انتقال كارگاه آند سازي شركت آلومينيوم ايران به شهرك صنعتي خيرآباد يكي از تصميمات كارگروه كاهش آلودگي هواي اراك است و اكنون با ظرفيت يكصد هزار تن در سال، در حال اجرا است.
دراين ديدار در خصوص راه دسترسي، احداث پل روگذر، سيستم فاضلاب و احداث خط آهن فرعي اين واحد تصميماتي اتخاذ و مقرر شد دستگاههاي ذيربط با هماهنگي معاونت امور عمراني استانداري مركزي اقدامات لازم را در اين خصوص انجام دهند.
شركت آلومينيوم ايران(ايرالكو) به عنوان صنعت مادرتخصصي در توليد انواع شمش هاي آلومينيوم فعاليت دارد كه در سال 1351 در اراك تاسيس شد.
اين شركت در مجموعه فضاي كارگاهي به وسعت 232 هكتار در كيلومتر 5 جاده اراك - تهران واقع شده است.
6991/6012/1772