مصوبه اخیر كنگره آمریكا درتعارض با اهداف صلح طلبانه گردشگری است

تهران - ایرنا - معاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در نامه ای به طالب ریفاعی دبیركل سازمان جهانی جهانگردی مصوبه اخیر كنگره آمریكا مبنی محدودیت سفر اتباع برخی كشورها به ایران را درتعارض اساسی با اهداف صلح طلبانه ای گردشگری عنوان كرد.

به گزارش روز دوشنبه گروه فرهنگی ایرنا، مسعود سلطانی فر در این نامه خطاب به طالب ریفاعی آورده است: همانگونه كه مستحضرید متاسفانه دولت آمریكا دراقدامی مغایر با حقوق گردشگران درانتخاب آزادانه مقاصد خود، با تصویب لایحه ای اتباع 38 كشور جهان را كه با آنان لغو روادید منعقد كرده بود ملزم نموده تادرصورت سفر به كشور كهن وپرجاذبه ایران، برای ورود مجدد به خاك آمریكا درخواست روادید نمایند.
وی افزود: این اقدام سیاسی آمریكا كه باهدف ایجاد محدودیت سفر به ایران ونتیجتا آسیب به صنعت گردشگری ایران اتخاذ شده است، صرفنظر از اینكه مغایر قواعد وحقوق بین المللی می باشد ، درتعارضی اساسی با اهداف صلح طلبانه ای است كه گردشگری همواره درپی آن بوده است.
سلطانی فر در این نامه آورده است: تصدیق می نمائید كه گردشگری نقشی بی بدیل وبی رقیب در گسترش وتعمیق دوستی ونزدیكی ملت ها وحتی دولت ها ایفا كرده و قادراست تفاوتها را به جاذبه و متعاقب آن محل مفاهمه و دوستی بدل نماید وبرهمین اساس است كه سازمان جهانی جهانگردی تمامی دولت ها را تشویق می كند تا باتسهیل جابجایی آزادانه گردشگران وتامین دسترسی همگانی و آسان برای این طیف زمینه لازم برای تحقق این مهم را فراهم آورند.
وی افزود: ما نیز بر این باوریم كه روح و ذات گردشگری با ارتباط و احترام متقابل عجین بوده فلذا ماهیتا باهرگونه خشونت ورزی وافراط گرایی درتضاد است و از همین رو تبعات و پیامدهای هرنوع ناامنی وتنش در وهله اول معطوف به صنعت پویا، انسانی وصلح مدار گردشگری می شود.
رییس سازمان میراث فرهنگی اظهار كرد تصویب چنین قوانینی، فضای آرام بخش گردشگر و برنامه های معطوف به توسعه پایدار جوامع محلی رابه تلاطم وچالش جدی می اندازد، مگرآنكه مدیران و صاحبنظرانی همانند جنابعالی كه برای سالیان متمادی نقش ممتاز و سازنده ای دراین عرصه داشته اید، همصدا با افكار عمومی جهانی نسبت به اینگونه تصمیمات نادرست واكنش جدی نشان دهند.
سلطانی فر تاكید كرد وظایف خطیرآن سازمان، به عنوان تنها نهاد مسئول سازمان ملل متحد در عرصه توسعه گردشگری دنیا، ایجاب می كند كه در دفاع از صلح جهانی، آزادی وحق انتخاب گردشگران به صراحت و باصدای رسا تبعات نادرست این اقدام ناعادلانه آمریكا علیه جامعه جهانی گردشگری راگوشزد نمائید.این حداقل انتظاری است كه جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضوی فعال وموثر ازخانواده بزرگ گردشگری می تواند از سازمان متبوع جنابعالی داشته باشد.
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همچنین در نامه مشابه ای به ایرینا بوكووا مدیركل آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد(یونسكو) مصوبه اخیر كنگره آمریكا مبنی محدودیت سفر اتباع برخی كشورها به ایران را مغایر با حقوق گردشگران در انتخاب آزادانه مقاصد گردشگری دانست.
قانونی به نام برنامه معافیت ویزا در آمریكا از بیش از 35 سال قبل به اتباع 38 كشور (23 كشور جزء اتحادیه اروپا) اجازه سفر بدون ویزا به آمریكا را داده است. بر اساس این قانون اتباع كشورهای یادشده می توانند تا 90 روز بدون ویزا به آمریكا سفر كنند.
این كشورها نیز در عوض به اتباع آمریكا همین امتیاز را داده اند. اما اعضای كنگره آمریكا در ضمن قانون بودجه سال 2016 این كشور بندی را افزوده اند كه به موجب آن افرادی كه بعد از سال 2011 به پنج كشور ایران، عراق، سوریه و سودان سفر كرده اند نمی توانند بدون ویزا به آمریكا سفر كنند.
این طرح كه ابتدا با 409 رای موافق در برابر 19 رای مخالف هشتم دسامبر (17 آذر) در مجلس نمایندگان تصویب شده بود؛ در مجلس سنا نیز با 66 رای موافق در برابر 33 رای مخالف روز جمعه (27 آذر) اصویب شد و شامگاه همان روز به امضای باراك اوباما رییس جمهوری آمریكا رسید.
فراهنگ ** 1569