خط دوم قطار شهري اصفهان از زير ميدان امام نمي گذرد

اصفهان - ايرنا - مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان گفت: خط دوم قطار شهري اصفهان، به دليل وجود حساسيت هاي خاص ميراث فرهنگي، از زير ميدان تاريخي امام (ره) عبور نخواهد كرد.

به گزارش ايرنا، فريدون الله ياري روز دوشنبه در نشستي خبري اظهار كرد: براي خط دوم قطار شهري اصفهان مسير ديگري پيشنهاد و تعيين شده كه پس از اعلام نظر سازمان ميراث فرهنگي و شوراي عالي ترافيك كشور رسانه اي خواهد شد.
وي افزود: مديريت شهري اصفهان نيز به اين نتيجه رسيده كه عبور قطار شهري از زير ميدان امام (ره) گزينه مناسبي نيست و در اين خصوص تعاملات خوبي را با اداره كل ميراث فرهنگي داشته است.
خط دو قطار شهري اصفهان به مسافت 23.5 كيلومتر و با 22 ايستگاه، شهرك امام حسين در شمال شرق اين شهر را پس از گذشتن از مركز اين كلانشهر، به ميدان شهداي خميني شهر متصل مي كند.
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با اشاره به افزايش نظارت ها و پايش هاي ميراث فرهنگي بر اجراي خط اول قطار شهري اصفهان، گفت: براي تكميل اجراي طرح خط يك قطار شهري اصفهان هر جا با مشكلي مواجه شويم بلافاصله راهكارهاي عملي را اتخاذ مي كنيم تا ضمن حفظ ميراث فرهنگي واقع در مسير، اجراي طرح قطار شهري اصفهان نيز ادامه يابد.
وي با بيان اينكه اداره كل ميراث فرهنگي استان اصفهان در اجراي طرح قطار شهري مدافع و تابع نظرات كارشناسي است، افزود: در اجراي خط اول قطار شهري اصفهان مشكلات متعددي به دليل عبور اين طرح از محور تاريخي اصفهان ايجاد شد.
وي تاكيد كرد: بي شك اگر مديريت فعلي اداره كل ميراث فرهنگي در زمان اجراي طرح اول قطار شهري اين كلانشهر، تصدي امور را برعهده داشت، اجازه نمي داد خط قطار شهري از زير خيابان چهارباغ اصفهان عبور كند.
الله ياري تصريح كرد: اما اكنون سرمايه گذاري كلاني براي اجراي خط يك قطار شهري اصفهان انجام شده و بخش بزرگي از اين طرح اجرايي شده است.
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در ادامه اين گفت وگو از صنايع دستي و گردشگري به عنوان صنايعي پاك نام برد و افزود: اين صنايع از نظر فرهنگي نيز از اهميت بالايي برخوردارند و از آنها مي توان براي معرفي ارزش هاي اسلامي و فرهنگي كشورمان استفاده كنيم.
الله ياري درباره ممنوعيت ورود تورهاي مختلط به منطقه گردشگري مرنجاب نيز گفت: در خصوص اين ممنوعيت يك تصميم حقوقي، رسانه اي شد و بازتاب يافت در حالي كه همانند اين موضوع در مناطق ديگر استان مانند سميرم نيز اجرايي شده بود.
وي با تاكيد بر اينكه تورهاي گردشگري بايد مديريت شوند، افزود: رعايت موازين شرعي و قانوني در برنامه هاي گردشگري الزامي است و مديران تورها بايد به آن توجه كنند.
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ادامه داد: اگر اقداماتي براي اجراي صحيح قانون انجام مي شود نبايد پيرامون آن جوسازي رسانه اي شود بلكه بايد در اين راستا، اطلاع رساني صحيح و بهنگام صورت گيرد.
وي افزود: عدم اطلاع رساني صحيح و فضاسازي رسانه اي در خصوص اعمال قانون، عامل بازدارنده براي توسعه گردشگري و تهديدي براي اين صنعت پاك است.
وي با اشاره به اينكه بسياري از علما و روحانيون با نوشته ها و سخنراني هاي خود از صنعت گردشگري حمايت كرده اند، تصريح كرد: ائمه جمعه و روحانيت مي توانند پشتوانه خوبي براي اين صنعت باشند.
اللهياري بدون اشاره به زمان، از برگزاري همايشي در راستاي احياي هنرها و صنايع دستي در اصفهان خبر داد.
وي با بيان اينكه اصفهان پيشاني صنايع دستي و گردشگري ايران اسلامي است، افزود: حمايت از هنرمندان در قالب تقويت شبكه هاي آموزشي و توسعه خانه هاي صنايع دستي از اولويت هاي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان است.
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري افزود: صنايع دستي پيوند ناگسستني با گردشگري دارد و افزايش گردشگر موجب فروش صنايع دستي و رونق بازار اين صنايع مي شود لذا يكي از بازارهاي رونق صنايع دستي توجه به گردشگري است.
وي خاطرنشان كرد: در اين راستا در يكسال گذشته زمينه حضور هنرمندان اصفهان در نمايشگاههاي بزرگ بين المللي فراهم شده و آنها توانسته اند در نمايشگاههاي بزرگ بين المللي توانايي خود را به نمايش بگذارند.
اللهياري با اشاره به وجود بيش از 15 هزار اثر ارزشمند و قابل نمايش در مخازن ميراث فرهنگي گفت: اين در حالي است كه موزه هاي ما ظرفيت نگهداري تنها 800 اثر را دارد.
وي با اشاره به اينكه بسياري از موزه داران بخش خصوصي اصفهان نيز داراي اشيا و آثار ارزشمند و قابل نمايش هستند، افزود: به دليل نبود موزه بزرگ در اصفهان آنها براي نگهداري و حفاظت از اين آثار با مشكلاتي مواجه هستند.
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان تصريح كرد: اين استان بايد موزه اي بزرگ و هم تراز با موزه هاي بزرگ دنيا داشته باشد تا علاوه بر امنيت و حفظ آثار ارزشمند هنري و تاريخي خود، بتواند زمينه بيشتري براي جذب گردشگران فرهنگي و تاريخي فراهم كند.
وي با اشاره به اينكه كارخانه تاريخي ريسباف اصفهان قرار است به موزه بزرگ اصفهان تبديل شود، افزود: تحقق اين مهم، نياز اصفهان در بخش موزه را تامين مي كند.
پ/7134/2093/5132